Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 И тъй, заръчвам ти пред Бога и Господа Исуса Христа, който ще съди живите и мъртвите в явлението си и царуването си;
2 проповедвай словото, настоявай на време и без време, обличи, запрети, умоли с всеко дълготърпение и поучение.
3 Защото ще дойде време когато не ще да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите си похоти;
4 и от истината ще отвърнат слуха си, и към басните ще се обърнат.
5 Но ти бъди трезвен във всичко, злопострадай, изработи делото на благовестител, извърши напълно служенето си.
6 Защото аз вече ставам жертва, а времето на отхождането ми настана.
7 Аз се подвизах с добър подвиг, пътя свърших, верата упазих;
8 от сега остава ми венецът на правдата който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мене, но и на всички които са възлюбили неговото явление.
9 Побързай да дойдеш при мене скоро;
10 защото Димас ме остави, понеже възлюби сегашния свет, и отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация:
11 само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си: защото ми е потребен за служенето.
12 А Тихика проводих в Ефес.
13 Когато дойдеш донеси япунджака който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а най-паче кожените.
14 Александър ковачът много зло ми стори; Господ да му въздаде по делата му:
15 от когото се пази и ти, защото много противостоя на нашите думи.
16 В първия ми ответ никой не предстана с мене, но всички ме оставиха: дано им се за грех не вмени.
17 Но Господ ми предстана и укрепи ме, за да се извърши напълно проповедта чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз се избавих от лъвови уста.
18 И ще ме избави Господ от всеко лукаво дело, и ще ме спаси в небесното свое царство: комуто да бъде слава във веки веков. Амин.
19 Поздрави Прискила и Акила, и Онисифоровия дом.
20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих в Милит болен.
21 Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравява те Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и всичките братя.
22 Господ Исус Христос да бъде с твоя дух. Благодат вам. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4