Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Тит 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Но ти говори което подобава на здравото учение:
2 старците да бъдат трезвени, честни, целомъдрени, здрави във верата, в любовта, в търпението;
3 такожде и старите жени да имат начин свещенолепен, да не са клеветници, нито да са предадени много на винопийство, да поучават на добро,
4 да разумяват младите жени да любят мъжете си и чадата си,
5 да са целомъдрени, чисти, да си редят добре къщите, да са добри, благопокорни на мъжете си, за да се не охулюва словото Божие.
6 Подобно и момците увещавай да бъдат целомъдрени.
7 Во всичко показвай себе си пример на добрите дела: в поучението показвай неразтленност, честност,
8 слово здраво, неукорно, за да се засрами противникът като нема да рече за вас нищо лошо.
9 Слугите да се покоряват на господарите си, да им угодяват във всичко, да им не повръщат реч,
10 да не посвояват чуждо, но да показват всека добра вера; за да украшават във всичко учението на Спаса нашего Бога.
11 Защото се яви Божията благодат, спасителната на всите человеци,
12 която ни учи да се отречем от нечестието и от световните похоти, и да живеем целомъдрено и праведно и благочестиво в настоещия век,
13 ожидаваще блажената надежда и славното явление на великаго Бога и Спаса нашего Исуса Христа,
14 който даде себе си за нас, да ни избави от всеко беззаконие и да ни направи чисти, за избран на себе си народ, ревнител на добри дела.
15 Така говори, и увещавай, и обличавай с всека власт: да те не презира никой.
Цариградски превод
1  2  3