Търсене в Библията онлайн
 
Тит 2 глава
×
1  2  3 
1 Но ти говори което подобава на здравото учение:
2 старците да бъдат трезвени, честни, целомъдрени, здрави във верата, в любовта, в търпението;
3 такожде и старите жени да имат начин свещенолепен, да не са клеветници, нито да са предадени много на винопийство, да поучават на добро,
4 да разумяват младите жени да любят мъжете си и чадата си,
5 да са целомъдрени, чисти, да си редят добре къщите, да са добри, благопокорни на мъжете си, за да се не охулюва словото Божие.
6 Подобно и момците увещавай да бъдат целомъдрени.
7 Во всичко показвай себе си пример на добрите дела: в поучението показвай неразтленност, честност,
8 слово здраво, неукорно, за да се засрами противникът като нема да рече за вас нищо лошо.
9 Слугите да се покоряват на господарите си, да им угодяват във всичко, да им не повръщат реч,
10 да не посвояват чуждо, но да показват всека добра вера; за да украшават във всичко учението на Спаса нашего Бога.
11 Защото се яви Божията благодат, спасителната на всите человеци,
12 която ни учи да се отречем от нечестието и от световните похоти, и да живеем целомъдрено и праведно и благочестиво в настоещия век,
13 ожидаваще блажената надежда и славното явление на великаго Бога и Спаса нашего Исуса Христа,
14 който даде себе си за нас, да ни избави от всеко беззаконие и да ни направи чисти, за избран на себе си народ, ревнител на добри дела.
15 Така говори, и увещавай, и обличавай с всека власт: да те не презира никой.
Цариградски превод
1  2  3