Търсене в Библията онлайн
 
Тит 2 глава
×
1  2  3 
1 Но ти говори това, което приляга на здравото учение, именно:
2 Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението;
3 също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;
4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,
5 да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.
6 Така и момците увещавай да бъдат разбрани.
7 Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност,
8 здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.
9 Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угождават във всичко, да им не противоречат,
10 да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.
11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,
12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,
13 ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
15 Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.
Превод от 1940 г
1  2  3