Търсене в Библията онлайн
 
Тит 3 глава
×
1  2  3 
1 Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат, и да бъдат готови на всеко добро дело,
2 да не хулят никого, да не са крамолници, да бъдат тихи, и да показват към всичките человеци всека кротост.
3 Защото и ние некога си бехме несмислени, непокорливи, прелъщавани, и порабощени на различни похоти и сласти, живеехме в злоба и завист, бехме омразни, и мразехме се един друг.
4 Но когато се яви благодатта и человеколюбието на Спаса нашего Бога,
5 не от праведните дела които сме сторили ние, но по своята си милост той ни спаси с окъпването на възраждането, и с подновението от Духа Светаго,
6 когото изля обилно на нас чрез Исуса Христа Спасителя нашего,
7 да би, оправдани чрез неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.
8 Верно е словото; и това искам да потвърдяваш, за да се грижат тези които са повервали в Бога да предстояват на добри дела. Това е добро и полезно за человеците.
9 А от глупави предирвания, и родословия, и препирания, и карания върху закона отдалечавай се; защото са безполезни и суетни.
10 Еретик человек като го съветваш еднъж и дваж остави го,
11 като знаеш че един такъв се е развратил, и съгрешава, и от самосебе си е осъден.
12 Кога проводя до тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол; защото там сторих намерение да презимувам.
13 Предизпрати тщателно законника Зина и Аполоса, и да не са оскъдни за нищо.
14 Нека се учат и нашите да предстояват на добри дела в нуждни потреби, за да не бъдат безплодни.
15 Поздравяват те всички които са с мене: поздрави тези които ни любят във верата. Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3