Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Тит 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат, и да бъдат готови на всеко добро дело,
2 да не хулят никого, да не са крамолници, да бъдат тихи, и да показват към всичките человеци всека кротост.
3 Защото и ние некога си бехме несмислени, непокорливи, прелъщавани, и порабощени на различни похоти и сласти, живеехме в злоба и завист, бехме омразни, и мразехме се един друг.
4 Но когато се яви благодатта и человеколюбието на Спаса нашего Бога,
5 не от праведните дела които сме сторили ние, но по своята си милост той ни спаси с окъпването на възраждането, и с подновението от Духа Светаго,
6 когото изля обилно на нас чрез Исуса Христа Спасителя нашего,
7 да би, оправдани чрез неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.
8 Верно е словото; и това искам да потвърдяваш, за да се грижат тези които са повервали в Бога да предстояват на добри дела. Това е добро и полезно за человеците.
9 А от глупави предирвания, и родословия, и препирания, и карания върху закона отдалечавай се; защото са безполезни и суетни.
10 Еретик человек като го съветваш еднъж и дваж остави го,
11 като знаеш че един такъв се е развратил, и съгрешава, и от самосебе си е осъден.
12 Кога проводя до тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол; защото там сторих намерение да презимувам.
13 Предизпрати тщателно законника Зина и Аполоса, и да не са оскъдни за нищо.
14 Нека се учат и нашите да предстояват на добри дела в нуждни потреби, за да не бъдат безплодни.
15 Поздравяват те всички които са с мене: поздрави тези които ни любят във верата. Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3