Търсене в Библията онлайн
 
Тит 1 глава
×
1  2  3 
1 Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието,
1 Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;
2 в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,
2 In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
3 а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител,
3 But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;
4 до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.
4 To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.
5 Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;
5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:
6 ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.
6 If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.
7 Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба;
7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;
8 а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан;
8 But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate;
9 който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.
9 Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
10 Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,
10 For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:
11 чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращат цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат.
11 Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake.
12 Един от тях, някой си техен пророк е казал: "Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси".
12 One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.
13 Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата
13 This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;
14 и да не дадат внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.
14 Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.
15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.
15 Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.
16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.
16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3