Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Филимон 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1 
1 Павел узник Исус Христов, и Тимотей брат, до Филимона възлюбленаго и сътрудника нашего,
2 и до Апфия възлюблената сестра, и до Архипа, сподвижника нашего, и домашната твоя църква:
3 Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
4 Благодаря Богу моему и винаги те поменавам в молитвите си,
5 като слушам твоята любов и вера, която имаш към Господа Исуса и към всите светии,
6 да бъде общението на твоята вера деятелно в познание на всяко добро което има у вас в Христа Исуса.
7 Защото голема радост и утешение имаме за твоята любов, понеже сърдцата на светиите отпочинаха си чрез тебе, брате.
8 За това, ако и да имам големо дързновение в Христа да ти повелевам това което подобава,
9 но по любов повече те моля, такъв както съм, като Павел старец, а сега и узник Исус Христов.
10 Моля ти се за моето чадо Онисима когото родих в оковите си,
11 който беше некога си непотребен на тебе, а сега и на тебе и на мене потребен;
12 когото проваждам назад. А ти него, сиреч, утробата ми, приими;
13 Когото аз исках да задържа при мене си да ми слугува вместо тебе в оковите за евангелието;
14 но без твоето мнение не рачих да сторя нищо, да не би твоето добро да бъде като по нужда, но самоволно.
15 Защото може-би за това да се е отлъчил от тебе за малко време за да го приемеш за всекога,
16 не вече както раб, но по-горе от раб, брат възлюбен, особно на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
17 И тъй, ако имаш мене за съдружник, приими него както мене.
18 И ако те е в нещо обидил или ти е длъжен, мини това на моя сметка.
19 Аз Павел писах с ръката си, аз ще платя; да ти не река че ти ми си длъжен и сам себе си.
20 Тъй, брате, дано да получа аз това добро от тебе в Господа: успокой сърцето ми в Господа.
21 Уверен от твоето послушание, писах ти; и зная че и повече от колкото ти казвам ще сториш.
22 А между това приготвяй ми обиталище, понеже се надея че с молитвите ви ще бъда подарен вам.
23 Поздравяват те Епафрас моят съпленник в Христа Исуса,
24 Марко, Аристарх, Димас, Лука, сътрудниците мои.
25 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашият дух. Амин.
Цариградски превод
1