Търсене в Библията онлайн
 
Филимон 1 глава
×
1 
1 Павел узник Исус Христов, и Тимотей брат, до Филимона възлюбленаго и сътрудника нашего,
2 и до Апфия възлюблената сестра, и до Архипа, сподвижника нашего, и домашната твоя църква:
3 Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
4 Благодаря Богу моему и винаги те поменавам в молитвите си,
5 като слушам твоята любов и вера, която имаш към Господа Исуса и към всите светии,
6 да бъде общението на твоята вера деятелно в познание на всяко добро което има у вас в Христа Исуса.
7 Защото голема радост и утешение имаме за твоята любов, понеже сърдцата на светиите отпочинаха си чрез тебе, брате.
8 За това, ако и да имам големо дързновение в Христа да ти повелевам това което подобава,
9 но по любов повече те моля, такъв както съм, като Павел старец, а сега и узник Исус Христов.
10 Моля ти се за моето чадо Онисима когото родих в оковите си,
11 който беше некога си непотребен на тебе, а сега и на тебе и на мене потребен;
12 когото проваждам назад. А ти него, сиреч, утробата ми, приими;
13 Когото аз исках да задържа при мене си да ми слугува вместо тебе в оковите за евангелието;
14 но без твоето мнение не рачих да сторя нищо, да не би твоето добро да бъде като по нужда, но самоволно.
15 Защото може-би за това да се е отлъчил от тебе за малко време за да го приемеш за всекога,
16 не вече както раб, но по-горе от раб, брат възлюбен, особно на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
17 И тъй, ако имаш мене за съдружник, приими него както мене.
18 И ако те е в нещо обидил или ти е длъжен, мини това на моя сметка.
19 Аз Павел писах с ръката си, аз ще платя; да ти не река че ти ми си длъжен и сам себе си.
20 Тъй, брате, дано да получа аз това добро от тебе в Господа: успокой сърцето ми в Господа.
21 Уверен от твоето послушание, писах ти; и зная че и повече от колкото ти казвам ще сториш.
22 А между това приготвяй ми обиталище, понеже се надея че с молитвите ви ще бъда подарен вам.
23 Поздравяват те Епафрас моят съпленник в Христа Исуса,
24 Марко, Аристарх, Димас, Лука, сътрудниците мои.
25 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашият дух. Амин.
Цариградски превод
1