Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,
4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.
8 А за Сина казва: - "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
10 и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;
11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха,
14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13