Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А верата е осъществуване на онези неща за които се надеем, и изявение на неща които не се виждат.
2 Защото чрез нея бидоха засвидетелствувани старовременните.
3 С вера разумеваме че светът бе създаден със словото Божие, щото от неявляеми станаха видимите.
4 С вера Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която биде засвидетелствуван че е праведен, понеже Бог даде свидетелство за даровете му; и чрез нея и след смъртта си още говори.
5 С вера Енох бе преселен да не види смърт, и не се намерваше защото го пресели Бог; понеже преди преселението му засвидетелствуван бе че е благоугодил Богу:
6 А без вера не е възможно да угоди некой Богу; защото който прихожда при Бога требва да поверва че има Бог, и че той бива мъздовоздател на тези които го търсят.
7 С вера Ное, уведомен от Бога за неща които не беха още видими, убоя се, и направи ковчег за спасение на дома си; чрез която осъди света и стана наследник на правдата която е от верата.
8 С вера послуша Авраам когато се призоваваше да излезе и отиде на местото което имаше да вземе в наследие, и излезе без да знае де отхожда.
9 С вера се засели в обещаната земя както на чужда, и живееше в шатри с Исаака и Якова, сънаследниците на истото обещание.
10 Защото очакваше града който има основания, и на който художник и създател е Бог.
11 С вера и сама Сарра прие сила да зачне, и като беше преминала възрастта си роди, понеже позна за верен тогоз който се обеща.
12 За това, и от едного человека, а и той замъртвел, народиха се множество, колкото звездите на небето, и като песъка който е по край морето и който не може да се преброи.
13 Всички тези във вера умреха без да приемат обещанията, но от далеч ги видеха, и увериха се, и поздравиха ги, като изповедаха че са странни и пришелци на земята.
14 Защото които така говорят показват че търсят отечество.
15 И ако помнеха онова от което беха излезли намерили биха време да се върнат.
16 Но сега желаят едно по-добро, сиреч, небесното отечество; за това Бог не се срамува за тех да се казва техен Бог; защото им приготви град.
17 С вера Авраам, когато го опитваше Бог, принесе Исаака жертва, и единородният си приносяше този който прие обещанията,
19 като си помисли че Бог може да възкресява и от мъртви,- от дето по един начин не възкресение го и прие назад.
20 С вера Исаак благослови Якова и Исава за това което имаше да стане.
21 С вера Яков като беше на умиране благослови всекого от синовете Иосифови, "и поклони се като се подпре на краят на тоягата си."
22 С вера Иосиф на умиране предизвести за излезването на синовете Израилеви, и поръча за костите си.
23 С вера, от как се роди Моисей, родителите му криха го три месеца защото видеха прекрасно детето; и не се убояха от царското повеление.
24 С вера Моисей като дойде на възраст отказа се да се нарича син на Фараоновата дъщеря,
25 и предпочете по-добре да злостражда с народа Божий, а не да има кратковременно наслаждение на греха,
26 като разсъди че поношението за Христа е по-големо богатство от Египетските съкровища; защото гледаше на бъдещето мъздовъздаяние.
27 С вера остави Египет без да се убои от гнева царев; защото утърпе като че гледаше Невидимаго.
28 С вера направи пасхата и попръскването с кръвта, да ги не докачи този който погубваше първородните.
29 С вера преминаха червеното море както по сухо, на което като се опитаха и Египтяните издавиха се.
30 С вера паднаха стените Иерихонски след седмодневно около тех обикаляне.
31 С вера Раав блудница не погина наедно с тези които се съпротивиха, като прие съгледателите с мир.
32 И какво още да говоря? защото не ще ми постигна време да приказвам за Гедеона и Варака и Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;
33 които с вера победиха царства, работиха правда, сполучиха обещания, затулиха уста на лъвове,
34 угасиха сила огнена, избегнаха от острото на ножа, замогнаха се от болести, станаха силни на бой, обърнаха в бег чужди войски.
35 Приеха жени мъртвите си възкръснали, а други беха мъчени като не рачиха да приемат изкупуването, за да получат по-добро възкресение.
36 Други пак претеглиха присмехи и биения, а още и окови и тъмници;
37 с камене бидоха убити, с трион претрити, с мъки мъчени, с нож заклани умреха, скитаха се в овчи и кози кожи, и търпеха оскъдност, бедствия и злострадания;
38 (те за които светът не бе достоен) скитаха се по пустините, по горите, по пещерите, и пропастите на земята.
39 И всички тези, ако и да приеха добро свидетелство чрез вера, не получиха обещанието;
40 защото Бог предусмотри нещо по-добро за нас, да не достигнат в съвършенство без нас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13