Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А верата е осъществуване на онези неща за които се надеем, и изявение на неща които не се виждат.
2 Защото чрез нея бидоха засвидетелствувани старовременните.
3 С вера разумеваме че светът бе създаден със словото Божие, щото от неявляеми станаха видимите.
4 С вера Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която биде засвидетелствуван че е праведен, понеже Бог даде свидетелство за даровете му; и чрез нея и след смъртта си още говори.
5 С вера Енох бе преселен да не види смърт, и не се намерваше защото го пресели Бог; понеже преди преселението му засвидетелствуван бе че е благоугодил Богу:
6 А без вера не е възможно да угоди некой Богу; защото който прихожда при Бога требва да поверва че има Бог, и че той бива мъздовоздател на тези които го търсят.
7 С вера Ное, уведомен от Бога за неща които не беха още видими, убоя се, и направи ковчег за спасение на дома си; чрез която осъди света и стана наследник на правдата която е от верата.
8 С вера послуша Авраам когато се призоваваше да излезе и отиде на местото което имаше да вземе в наследие, и излезе без да знае де отхожда.
9 С вера се засели в обещаната земя както на чужда, и живееше в шатри с Исаака и Якова, сънаследниците на истото обещание.
10 Защото очакваше града който има основания, и на който художник и създател е Бог.
11 С вера и сама Сарра прие сила да зачне, и като беше преминала възрастта си роди, понеже позна за верен тогоз който се обеща.
12 За това, и от едного человека, а и той замъртвел, народиха се множество, колкото звездите на небето, и като песъка който е по край морето и който не може да се преброи.
13 Всички тези във вера умреха без да приемат обещанията, но от далеч ги видеха, и увериха се, и поздравиха ги, като изповедаха че са странни и пришелци на земята.
14 Защото които така говорят показват че търсят отечество.
15 И ако помнеха онова от което беха излезли намерили биха време да се върнат.
16 Но сега желаят едно по-добро, сиреч, небесното отечество; за това Бог не се срамува за тех да се казва техен Бог; защото им приготви град.
17 С вера Авраам, когато го опитваше Бог, принесе Исаака жертва, и единородният си приносяше този който прие обещанията,
18 комуто беше се рекло: "В Исаака ще ти се наименува семе;"
19 като си помисли че Бог може да възкресява и от мъртви,- от дето по един начин не възкресение го и прие назад.
20 С вера Исаак благослови Якова и Исава за това което имаше да стане.
21 С вера Яков като беше на умиране благослови всекого от синовете Иосифови, "и поклони се като се подпре на краят на тоягата си."
22 С вера Иосиф на умиране предизвести за излезването на синовете Израилеви, и поръча за костите си.
23 С вера, от как се роди Моисей, родителите му криха го три месеца защото видеха прекрасно детето; и не се убояха от царското повеление.
24 С вера Моисей като дойде на възраст отказа се да се нарича син на Фараоновата дъщеря,
25 и предпочете по-добре да злостражда с народа Божий, а не да има кратковременно наслаждение на греха,
26 като разсъди че поношението за Христа е по-големо богатство от Египетските съкровища; защото гледаше на бъдещето мъздовъздаяние.
27 С вера остави Египет без да се убои от гнева царев; защото утърпе като че гледаше Невидимаго.
28 С вера направи пасхата и попръскването с кръвта, да ги не докачи този който погубваше първородните.
29 С вера преминаха червеното море както по сухо, на което като се опитаха и Египтяните издавиха се.
30 С вера паднаха стените Иерихонски след седмодневно около тех обикаляне.
31 С вера Раав блудница не погина наедно с тези които се съпротивиха, като прие съгледателите с мир.
32 И какво още да говоря? защото не ще ми постигна време да приказвам за Гедеона и Варака и Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;
33 които с вера победиха царства, работиха правда, сполучиха обещания, затулиха уста на лъвове,
34 угасиха сила огнена, избегнаха от острото на ножа, замогнаха се от болести, станаха силни на бой, обърнаха в бег чужди войски.
35 Приеха жени мъртвите си възкръснали, а други беха мъчени като не рачиха да приемат изкупуването, за да получат по-добро възкресение.
36 Други пак претеглиха присмехи и биения, а още и окови и тъмници;
37 с камене бидоха убити, с трион претрити, с мъки мъчени, с нож заклани умреха, скитаха се в овчи и кози кожи, и търпеха оскъдност, бедствия и злострадания;
38 (те за които светът не бе достоен) скитаха се по пустините, по горите, по пещерите, и пропастите на земята.
39 И всички тези, ако и да приеха добро свидетелство чрез вера, не получиха обещанието;
40 защото Бог предусмотри нещо по-добро за нас, да не достигнат в съвършенство без нас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13