Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Братолюбието да пребъдва.
2 Страннолюбието не забравяйте; понеже чрез него некои без да знаят угостили са ангели.
3 Помнете запрените като че сте с тех наедно запрени; злостраждащите като що сте и вие в тело.
4 Женитбата е честна у всички, и леглото непорочно; а блудниците и прелюбодеите Бог да съди.
5 Да не е сребролюбиво поведението ви; доволствувайте се с каквото имате, защото той рече: "Нема да те оставя, нито да те забравя;"
6 така щото ние с дързновение да казваме: "Господ ми е помощник, и нема да се убоя какво ще ми стори человек."
7 Поменувайте наставниците ваши които са ви говорили словото Божие; и като имате пред очи сетнината на техната обхода подражавайте верата им.
8 Исус Христос е истият вчера и днес и във веки.
9 Не се увличайте след разни и странни учения; защото е добро с благодат да се укрепява сърдцето, а не с ястия, в които тези що са ходили не са се ползували.
10 Имаме олтар от който немат власт да ядат служителите на скинията.
11 Защото на животните на които кръвта първосвещеникът внося в светилището за греховете, техните телеса изгоряват се вън от стана.
12 Заради това, Исус, за да освети народа чрез собствената си кръв, вън от вратата градски пострада.
13 И тъй, да излезваме и ние към него вън от стана и да носим неговото поругание.
14 Защото немаме тука постоян град, но бъдещия търсим.
15 За то, чрез него да приносяме Богу непрестанно жертва на хваление, сиреч, плод от устни които изповедват неговото име.
16 А благодеянието и спомоществованието недейте забравя; защото таквизи жертви са благоугодни Богу.
17 Бъдете послушни и покорявайте се на вашите наставници; защото те бодърствуват за вашите души както що имат да дадат ответ; за да правят това бодърствуване с радост, а не с въздишане; защото това не е полезно за вас.
18 Молете се за нас; защото сме уверени че имаме добра съвест, и искаме да се обхождаме във всичко добре.
19 А повече ви се моля да правите това за да се върна по-скоро при вас.
20 А Бог на мира който е въздигнал от мъртвите валикаго чрез кръвта на вечния завет Пастиря на овците, Господа нашего Исуса,
21 дано да ви направи съвършени във всеко добро дело за да правите неговата воля, като действува във вас това което е благоугодно пред него чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във веки веков. Амин.
22 И моля ви се, братие, да ви не бъде тежко словото на увещанието; защото на късо ви писах.
23 Знайте че нашият брат Тимотей е пуснат, с когото, ако дойде скоро, ще ви видя.
24 Поздравете всичките ваши наставници и всичките светии.
25 Поздравяват ви които са от Италия. Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13