Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в неговото упокоение, нека се убоим да не би да се яви некой от вас че се е лишил от него.
2 Защото нам се благовести както и тем; но тех ги не ползува словото което чуха, понеже в тези които го беха чули не беше размесено с вера.
5 и на това место пак: "Нема да влезат в моето упокоение."
6 И тъй, понеже остава некои да влезат в него, и тези на които се от по-напред благовести не са влезли заради непокорството,
7 пак определява некой ден, "Днес," като казва чрез Давида, подир толкози време, както се рече: "Днес, ако чуете неговият глас, не ожесточавайте сърдцата си."
8 Защото ако бе им дал Исус Навин упокоение, след това не би говорил за друг ден.
9 Следователно за народа Божий остава упокоение.
10 Защото който е влезъл в неговото упокоение и той си почина от своите си дела, както Бог от неговите си.
11 И тъй, да се постараем да влезем в това упокоение, за да не падне некой в истия пример на непокорството.
12 Защото Божието слово е живо, и деятелно, и по-остро от всеки меч остър и от двете страни, и проминва до разделението на душата и на духа, на ставите и на мозъка, и издирва помишленията и намеренията сърдечни;
13 и нема никое създание да не е явно пред него, но всичкото е голо и разкрито пред очите на тогоз към когото е нашият ответ.
14 И тъй, като имаме велик Първосвещеник който е проминал небесата, Исуса Сина Божия, нека държим това изповедване.
15 Защото немаме първосвещеник който да не може да пострада с нас в нашите немощи, но който освен грех, изкушен бе подобно нам всекак.
16 И тъй, да пристъпваме с дързновение към престола на благодатта, за да приемем милост и да намерим благодат за помощ във време на нужда.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13