Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Защото всеки първосвещеник който се взема измежду человеците за человеците се поставя в служене към Бога да принося дарове и жертви за греховете,
2 такъв който може да има състрадание към невежите и заблуждаващите, защото и сам е обложен с немощ;
3 и за това е длъжен, както за народа, така и за себе си да принося жертва за греховете.
4 И никой не взема на себе си тази почест освен този който се призовава от Бога както и Аарон.
7 който в дните на плътта си, като принесе със силно викане и със сълзи моления и молби тому който можеше да го избави от смърт, и послушан биде заради благоговейнството си,
8 ако и Син да бе, научи се на послушание от това което пострада,
9 и като се усъвършенствува стана причинител на вечно спасение на всички що му са послушни,
10 наречен от Бога първосвещеник по чина Мелхиседеков.
11 За когото имаме да кажем много неща и мъчни за изтълкуване; защото станахте мързеливи в слушане.
12 Понеже, като бехте длъжни според времето и учители да станете, вие пак имате нужда да ви учи некой първите начала на словесата Божии; и стигнахте да имате нужда за млеко, а не за твърда храна.
13 Защото всеки който се храни с млеко неизкусен е в словото на правдата, понеже е младенец;
14 а твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат чувствата си обучени да разпознават доброто и злото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13