Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Защото всеки първосвещеник който се взема измежду человеците за человеците се поставя в служене към Бога да принося дарове и жертви за греховете,
2 такъв който може да има състрадание към невежите и заблуждаващите, защото и сам е обложен с немощ;
3 и за това е длъжен, както за народа, така и за себе си да принося жертва за греховете.
4 И никой не взема на себе си тази почест освен този който се призовава от Бога както и Аарон.
5 Тъй и Христос не прослави себе си да стане първосвещеник, но този който му е рекъл: "Син мой си ти, аз днес те родих;"
6 както и на друго место казва: "Ти си Свещеник във веки по чинът Мелхиседеков;"
7 който в дните на плътта си, като принесе със силно викане и със сълзи моления и молби тому който можеше да го избави от смърт, и послушан биде заради благоговейнството си,
8 ако и Син да бе, научи се на послушание от това което пострада,
9 и като се усъвършенствува стана причинител на вечно спасение на всички що му са послушни,
10 наречен от Бога първосвещеник по чина Мелхиседеков.
11 За когото имаме да кажем много неща и мъчни за изтълкуване; защото станахте мързеливи в слушане.
12 Понеже, като бехте длъжни според времето и учители да станете, вие пак имате нужда да ви учи некой първите начала на словесата Божии; и стигнахте да имате нужда за млеко, а не за твърда храна.
13 Защото всеки който се храни с млеко неизкусен е в словото на правдата, понеже е младенец;
14 а твърдата храна е за съвършените, които по навикновение имат чувствата си обучени да разпознават доброто и злото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13