Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А оглавлението в това което говорим е, че ние имаме такъв първосвещеник който седна отдесно на величествения престол на небесата,
2 служител на светилището и на истинната скиния която е Господ въздигнал, а не человек.
3 Защото всеки първосвещеник се поставя да принося дарове и жертви; за това, нуждно е да има и той нещо което да приноси.
4 Понеже ако беше на земята не щеше нито да е свещеник, защото има свещеници които приносят даровете по закону,
5 които служат в образ и сенка на небесните, както бе открито Моисею когато щеше да направи скинията; защото "Гледай," казва, "да направиш всичкото по образа който ти бе показан на гората."
6 Но сега Христос улучи толкоз по превъзходно служене според колкото е и ходатай на по-добър завет който е узаконен на по-добри обещания.
7 Защото, ако беше онзи първият завет без недостатък, не би се искало место за втория.
8 Защото, като ги укорява, казва: "Ето, идат дни, казва Господ, и ще направя нов завет с дома Израилев и с дома Юдин;
9 не по завета който направих с отците им в деня когато ги хванах за ръка да ги изведа от земята Египетска; защото те не устояха в завета ми, и аз не радих за тех, казва Господ.
10 Защото този е заветът който ще завещая с дома Израилев след онези дни, казва Господ: Ще вложа моите закони в ума им, и ще ги напиша на сърдцата им, и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ;
11 и нема да учи всеки ближният си и всеки брата си и да му казва: Познай Господа; защото те всички ще ме познаят от малък до голем;
12 защото ще бъда милостив на техните неправди, и греховете им и беззаконията им нема вече да помена."
13 А като казва "нов," овехти първия. А което овехтева и остарева, то е близу до унищожение.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13