Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И видех друг ангел крепък който слазяше от небето, облечен с облак, и на главата му дъга, и лицето му като слънце, и нозете му като стълпове огнени;
2 и имаше в ръката си книжка разгъната; и тури десната си нога на морето, а левата на земята,
3 та извика с голем глас както рикае лъв; и когато извика той, седемте гръмове проговориха своите си гласове.
4 И когато изговориха седемте гръмове своите си гласове, щех да пиша; и чух глас от небето който ми казваше: Запечатай това което изговориха седемте гръмове, и недей го писа.
5 И ангелът когото видех че стоеше на морето и на земята дигна ръката си на небето
6 и закле се в Живущаго във веки веков, който е създал небето и каквото е в него, и земята и каквото е на нея, и морето и каквото е в него, че не ще да има вече време;
7 но в дните на гласа на седмия ангел, когато затръби, тогаз ще се извърши тайната Божия както благовести на своите раби пророците.
8 И гласът който чух от небето пак говореше с мене и думаше: Иди, вземи разгънатата книжка в ръката на ангела който стои на морето и на земята.
9 И отидох при ангела та му рекох: Дай ми книжката. И казва ми: Вземи та я изяж; и ще бъде горчива в корема ти, но в устата ти ще бъде сладка като мед.
10 И взех книжката от ръката на ангела та я изядох; и беше в устата ми сладка като мед; и като я изядох вгорчи се коремът ми.
11 И казва ми: Требва пак да пророкуваш за народи и племена и езици и царе много.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22