Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И видех друго знамение на небето големо и чудно: седем ангели които държеха седемте последни язви, защото в тех се свърши Божията ярост.
2 И видех като море стъклено размесено с огън, и тези които беха победили звера и образа негов и белега негов и числото на неговото име че стоеха на стъкленото море, и държеха китари Божии,
3 и пееха песента на Моисея Божия раб и песента на Агнето, и казваха: Велики и чудни са твоите дела, Господи Боже вседържителю: праведни и истинни са твоите пътища, Царю на светиите.
4 Кой нема да се убои от тебе, Господи, и да прослави твоето име? защото само ти си свет; защото всите племена ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби.
5 И след това видех, и, ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството;
6 и излезоха из храма седемте ангели които държеха седемте язви, облечени в чисти и светли ленени дрехи, и препасани през гърдите със златни пояси.
7 И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши пълни с ярост от Бога живущаго във веки веков.
8 И напълни се храмът с дим от славата Божия и от силата негова; и никой не можеше да влезе в храма докле се не свършат седемте язви на седемте ангели.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22