Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 На ангела на Ефеската църква пиши: Така казва който държи седемте звезди в десницата си, и който ходи посред седемте златни светилника:
2 Зная твоите дела, и труда ти, и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите, и опитал си тези които наричат себе си апостоли, и не са, и намерил си ги лъжци;
3 и търпел си, и имаш търпение, и за моето име си се трудил, и не си се уморил.
4 Но имам нещо против тебе защото си оставил първата си любов.
5 И тъй, помни от къде си изпаднал, и покай се, и стори първите дела; ако ли не, ще дойда при тебе скоро, и ще дигна светилника ти от местото му ако се не покаеш.
6 Но имаш това, че ненавиждаш делата на Николаитите, които ненавиждам и аз.
7 Който има ухо нека слуша що казва Духът към църквите: На тогози който победи ще му дам да яде от дървото на живота, което е всред рай Божий.
8 И на ангела на Смирнската църква пиши: Така казва първият и последният, който бе мъртъв и оживе:
9 Зная твоите дела и скръбта и сиромашията, (но богат си,) и хулите на тези които казват себе си че са Юдеи, и не са, но са съборище Сатанинско.
10 Не бой се нищо от онова което има да пострадаш: ето, дяволът има да тури некои от вас в тъмница за да бъдете изкушени; и ще имате скърб до десет дни. Бъди верен до смърт, и ще ти дам венец на живот.
11 Който има ухо нека слуша що казва Духът към църквите: Който победи нема да се повреди от втората смърт.
12 И на ангела на Пергамската църква пиши: Така казва този който има острия и от двете страни меч:
13 Зная твоите дела, и да живееш, дето е престолът Сатанински, и държиш името ми, и не си се отрекъл от верата ми и в дните в които бе Антипа, верният мой свидетел когото убиха между вас, дето живее Сатана.
14 Но имам малко против тебе защото имаш некои там които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред синовете Израилеви, да ядат идоложертвено и да блудствуват.
15 Така имаш и ти некои които държат учението на Николаитите, които ненавиждам.
16 Покай се; ако ли не, ще дойда при тебе скоро, и ще направя с тех бой с меча на устата си.
17 Който има ухо нека слуша що казва Духът към църквите: На тогози който победи ще му дам да яде от скритата манна, и ще му дам бело камиче, и на камичето име ново написано което не познава никой освен който го взема.
18 И на ангела на Тиатирската църква пиши: Така казва Синът Божий, който има очите си както пламик огнен, и нозете му са подобни на халколиван:
19 Зная твоите дела и любовта и служенето, и верата и търпението ти, и за делата ти че последните са по-много от първите.
20 Но имам малко против тебе защото оставяш жената Иезавел, която казва себе си пророчица, да учи и да прелъгва моите раби да блудствуват и да ядат идоложертвено.
21 И дадох й време да се покае от блудството си, и не се покая.
22 Ето, аз я турям на одър, и които прелюбодействуват с нея, в голема скърб, ако се не покаят от делата си.
23 И чадата й ще убия със смърт. И ще познаят всичките църкви че съм аз който изпитвам вътрешности и сърдца; и ще ви дам всекиму според делата му.
24 А на вас казвам и на другите в Тиатир които немат това учение, и които не са познали (както е казано) дълбините на Сатана: Нема да възложа на вас друга тегота;
25 но онова което имате дръжте докле дойда.
26 И който победи, и който упази до край моите дела, нему ще дам власт над народите;
28 И ще му дам звездата утренна.
29 Който има ухо нека слуша що казва Духът към църквите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22