Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И показа ми чиста река от вода на живот, бистра както кристал, която изхождаше от престола на Бога и на Агнето
2 и всред стъгдта му. И от двете страни на реката беше дървото на живота което даваше плодове дванадесет, и раждаше плод всеки месец; и листете на дървото са за изцеление на народите.
3 И никоя проклетия не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и рабите негови ще му служат.
4 И ще гледат лицето му; и неговото име ще е на челата им.
5 И нощ не ще да има там; и немат нужда от светило и от слънчена виделина, защото Господ Бог ги осветява; и ще царуват във веки веков.
6 И рече ми: Тези думи са верни и истинни; и Господ Бог на светите пророци проводи ангела своего да покаже на неговите раби това което требва скоро да бъде.
7 Ето, ида скоро: блажен който упази думите на пророчеството на тази книга.
8 И аз Иоан съм който видех и чух това; и когато чух и видех, паднах да се поклоня пред нозете на ангела който ми показваше това.
9 И каза ми: Внимавай да не сториш това; защото аз съм съслужител твой, и на твоите братя пророците, и на тези които пазят думите на тази книга: поклони се Богу.
10 И казва ми: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга; защото времето е близу.
11 Който е неправеден нека си е вече неправеден; и който е нечист нека си е вече нечист; и праведният нека си е вече праведен; и светият нека си е вече свет.
12 И, ето, ида скоро; и моята заплата е с мене да въздам всекиму според каквито ще бъдат делата му.
13 Аз съм Алфа и Омега, начало и конец, първий и последний.
14 Блажени които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на живота, и да влезат през портите в града.
15 А вън са псетата, и чародейците, и блудниците, и убийците, и идолопоклонниците, и всеки който обича и прави лъжа.
16 Аз Исус проводих моя ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, светлата и утренната звезда.
17 И Духът и невестата казват: Ела; и който чуе нека рече: Ела; и който е жеден нека дойде, и който иска нека вземе даром водата на живота.
18 А аз свидетелствувам всекиму който слуша думите на пророчеството на тази книга: Ако приложи некой на това, Бог ще наложи на него неписаните в тази книга язви;
19 и ако отнеме некой от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме неговата част от книгата на живота, и от светия град, и от написаните в тази книга.
20 Казва онзи който свидетелствува това: Ей, ида скоро. Амин; Ей, дойди, Господи Исусе!
21 Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22