Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 След това видех, и ето врата отворени на небето; и първият глас що чух беше като глас от тръба, която ми говореше и казваше: Възлез тука, и ще ти покажа което требва да стане след това.
2 И тоз час бидох в изстъпление Духом, и, ето, беше поставен престол на небето, и на престола имаше некой седнал;
3 и седналият бе подобен на яспис и сардийски камик: имаше около престола и дъга на глед подобна на смарагд.
4 И около престола имаше двадесет и четири престола, и на престолите видех че седеха двадесет и четири старци облечени с бели дрехи, и имаха на главите си венци златни.
5 И от престола изхождаха светкавици и гръмежи и гласове. Имаше и седем светила огнени които гореха пред престола, които са седемте духове Божии.
6 И пред престола имаше море стъклено, подобно на кристал, и всред престола и около престола четири животни пълни с очи и от пред и от зад.
7 И първото животно бе подобно на лъв, и второто животно подобно на телец, и третото животно имаше лице като человек, и четвъртото животно бе подобно на орел летещ.
8 И четирите животни имаха всеко по шест крила изоколо, и отвътре беха пълни с очи; и не си почиват ден и нощ, не казват: Свет, свет, свет Господ Бог Вседържител, който бе, и който е, и който ще бъде!
9 И когато животните приносят слава и почест и благодарение на тогози който седи на престола и живее във веки веков,
10 двадесетте и четири старци падат пред седналия на престола, и се покланят живеещему във веки веков, и полагат венците си пред престола, и казват:
11 Достоен си, Господи, да приемеш слава и почест и сила; защото ти си създал всичко, и чрез твоята воля съществува и е създадено.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22