Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И видех в десницата на седналият на престола книга написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.
2 И видех ангел крепък че проповедваше с глас голем: Кой е достоен да разгъне книгата и да развърже печатите й?
3 И никой не можеше нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгъне книгата нито да я гледа.
4 И аз плаках много защото се не намери никой достоен да разгъне и да прочете книгата, нито да я гледа.
5 И един от старците казва ми: Недей плака; ето, превъзмогна Лъвът който е от племето Юдово, Коренът Давидов, да разгъне книгата и да развърже седемте нейни печата.
6 И видех, и ето, в сред престола и четирите животни, и в сред старците, Агне стоеше като заклано, и имаше седем рога, и седем очи, които са седемте духове Божии разпроводени по всичката земя.
7 И дойде и взе книгата из десницата на седещия на престола.
8 И когато взе книгата, четирите животни и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, държаще всеки китара и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.
9 И пеят нова песен, и казват: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й; защото си бил заклан, и изкупил си ни Богу с кръвта си от всеко племе и език и народ и род,
10 и направил си ни Богу нашему царе и свещеници; и ще царуваме на земята.
11 И видех, и чух глас от много ангели около престола и животните и старците; и числото им беше тми на тми и тисящи на тисящи.
12 И казваха с глас голем: Достойно е Агнето закланото да вземе сила и богатство и премъдрост и крепост и почест и слава и благословение.
13 И всеко създание което е на небето и на земята и под земята, и колкото са в морето, и всичко що е в тех, чух че казваха: На тогози който седи на престола и на Агнето да бъде благословение и почест и слава и държава във веки веков.
14 И четирите животни казваха: Амин; и двадесетте и четири старци паднаха и поклониха се Тому който живее във веки веков.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22