Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И видех в десницата на седналият на престола книга написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.
2 И видех ангел крепък че проповедваше с глас голем: Кой е достоен да разгъне книгата и да развърже печатите й?
3 И никой не можеше нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгъне книгата нито да я гледа.
4 И аз плаках много защото се не намери никой достоен да разгъне и да прочете книгата, нито да я гледа.
5 И един от старците казва ми: Недей плака; ето, превъзмогна Лъвът който е от племето Юдово, Коренът Давидов, да разгъне книгата и да развърже седемте нейни печата.
6 И видех, и ето, в сред престола и четирите животни, и в сред старците, Агне стоеше като заклано, и имаше седем рога, и седем очи, които са седемте духове Божии разпроводени по всичката земя.
7 И дойде и взе книгата из десницата на седещия на престола.
8 И когато взе книгата, четирите животни и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, държаще всеки китара и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.
9 И пеят нова песен, и казват: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й; защото си бил заклан, и изкупил си ни Богу с кръвта си от всеко племе и език и народ и род,
10 и направил си ни Богу нашему царе и свещеници; и ще царуваме на земята.
11 И видех, и чух глас от много ангели около престола и животните и старците; и числото им беше тми на тми и тисящи на тисящи.
12 И казваха с глас голем: Достойно е Агнето закланото да вземе сила и богатство и премъдрост и крепост и почест и слава и благословение.
13 И всеко създание което е на небето и на земята и под земята, и колкото са в морето, и всичко що е в тех, чух че казваха: На тогози който седи на престола и на Агнето да бъде благословение и почест и слава и държава във веки веков.
14 И четирите животни казваха: Амин; и двадесетте и четири старци паднаха и поклониха се Тому който живее във веки веков.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22