Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И видех когато отвори Агнето един от седемте печата, и чух едно от четирите животни че говореше като с глас от гръм: Ела и виж.
2 И видех, и ето кон бел; и седналият на него имаше лък; и даде му се венец, и излезе побеждаващ и да победи.
3 И когато отвори втория печат чух второто животно че казваше: Ела и виж.
4 И излезе друг кон червен; и на седналия на него даде се да вдигне мира от земята, и да се избият един друг; и даде му се сабя голема.
5 И когато отвори третия печат, чух третото животно че казваше: Ела и виж. И видех, и ето кон черен, и седналият на него имаше къпони в ръка.
6 И чух глас отсред четирите животни който казваше: Една ока пшеница за динар, и три оки ечимик за динар; и маслото и виното не повреждай.
7 И когато отвори четвъртия печат, чух глас от четвъртото животно че казваше: Ела и виж.
8 И видех, и ето кон блед, и името на седещия на него беше Смърт, и Ад идеше след него; и даде им се власт над четвъртата част на земята да умъртвяват със сабя и с глад и със смърт и със зверовете земни.
9 И когато отвори петия печат видех под олтаря душите на закланите за словото Божие и за свидетелството което упазиха.
10 И викаха с глас голем и казваха: До кога, Владико свети и истинни, не съдиш и не отмъстяваш кръвта ни от живеещите по земята?
11 И дадоха се всекому бели одежди, и рече им се да си починат още малко време докле се допълнят и съслужителите им и братята им които има да бъдат убити както и те.
12 И видех когато отвори шестият печат, и, ето, стана трус голем, и слънцето стана черно като вретище струнено, и луната стана като кръв.
13 И звездите небесни паднаха на земята както смоковницата мета незрелите си смокини разклащана от силен ветър.
14 И небето се оттегли като книга която се свива, и всека планина и остров повдигнаха се от местото си.
15 И царете земни, и големците, и богатите, и тисящниците, и силните, и всеки роб, и всеки свободен скриха се в пещерите и в канарите на планините,
16 и казват на планините и на канарите: Паднете върх нас и скрийте ни от лицето на седещия на престолът, и от гнева на Агнето;
17 защото дойде големият ден на неговия гнев; и кой може да устои?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22