Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И след това видех четири ангели че стоеха на четирите ъгъла на земята, и държеха четирите ветрове земни да не духа ветър по земята, нито по морето, нито на никое дърво.
2 И видех друг ангел че възлезе от изток на слънцето, който имаше печат на Бога живаго; и извика с глас голем към четирите ангела на които бе дадено да повредят земята и морето,
3 и казваше им: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата докле ударим печат на челата на рабите на Бога нашего.
4 И чух числото на печатаните: сто и четиридесет и четири тисящи беха печатани от всичките племена на синовете Израилеви;
5 от племето Юдово, дванадесет тисящи печатани; от племето Рувимово, дванадесет хиляди печатани; от племето Гадово, дванадесет тисящи печатани;
6 от племето Асирово, дванадесет тисящи печатани; от племето Нефталимово, дванадесет тисящи печатани; от племето Манасиево, дванадесет тисящи печатани;
7 от племето Симеоново, дванадесет тисящи печатани; от племето Левиево, дванадесет тисящи печатани, от племето Исахарово, дванадесет тисящи печатани;
8 от племето Завулоново, дванадесет тисящи печатани; от племето Иосифово, дванадесет хиляди печатани; от племето Вениаминово, дванадесет хиляди печатани.
9 След това видех, и ето народ много когото никой не можеше да изброи, от всичките колена и племена и народи и езици, които стоеха пред престола и пред Агнето облечени в бели дрехи, и държеха финикови вейки в ръце,
10 и викаха с голем глас и казваха: Спасение Богу нашему който седи на престола, спасение и на Агнето!
11 И всичките ангели стоеха около престола и около старците и четирите животни, и паднаха на лице пред престола та се поклониха Богу,
12 и казваха: Амин! благословение, и слава, и премъдрост, и благодарение, и почест, и сила, и крепост, Богу нашему във веки веков. Амин.
13 И отговори един от старците та ми рече: Тези облечените с белите дрехи кои са? и от къде са дошли?
14 И рекох му: Господине, ти знаеш. И рече ми: Те са които идат от големата скръб; и опраха дрехите си, още избелиха дрехите си в кръвта на Агнето.
15 За това са пред престола Божий, и служат нему ден и нощ в неговият храм; и седещият на престола ще разпростре скинията си върху тех.
16 Нема да огладнеят вече нито да ожеднеят вече, нито ще ги удари слънцето нито некой пек;
17 защото Агнето което е посред престола ще ги упасе, и ще ги заведе на живи извори от води, и ще обърше Бог всека сълза от очите им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22