Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И когато отвори седмия печат, мълчание биде на небето колкото до половин час.
2 И видех седемте ангели които стоеха пред Бога; и дадоха им се седем тръби.
3 И дойде друг ангел та застана при олтаря, и държеше златна кадилница; и даде се нему темян много да принесе с молитвите на всите светии над златния олтар който бе пред престола.
4 И възлезе пред Бога димът кадилни с молитвите на светиите от ръката на ангела.
5 И взе ангелът кадилницата, и напълни я от огъня на олтаря, и хвърли на земята; и станаха гласове и гръмове и светкавици и трус.
6 И седемте ангели които държеха седемте тръби приготвиха се да затръбят.
7 И първият ангел затръби; и стана град и огън размесен с кръв, и паднаха на земята; и третата част от дърветата изгореха, и всека трева зелена изгоре.
8 И вторият ангел затръби, и нещо като планина голема която с огън гореше хвърли се в морето; и третата част на морето стана кръв,
9 та измре третата част на одушевлените създания които беха в морето; и третата част на корабите се погуби.
10 И третият ангел затръби, и падна от небето звезда голема която гореше като свещ, и падна върху третата част на реките и върху изворите водни.
11 А името на звездата се казва Пелин; и стана третата част на водите пелин, и много человеци измреха от водите защото се вгорчиха.
12 И четвъртият ангел затръби; и удари се третата част на слънцето, и третата част на луната, и третата част на звездите, щото да потъмнее третата им част, и третата част на деня да не свети, така и на нощта.
13 И видех, и чух един ангел който летеше посред небето и говореше с голем глас: Горко, горко, горко на тези които живеят на земята за останалите гласове от тръбите на тримата ангели които има да затръбят!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22