Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И петият ангел затръби, и видех че падна на земята звезда от небето, и даде й се ключът от пропастта на бездната.
2 И отвори пропастта на бездната; и възлезе дим от пропастта като дим от голема пещ; и потъмне слънцето и въздухът от димът на пропастта.
3 И от дима излезоха скакалци по земята, и даде им се власт както имат власт скорпиите земни;
4 и рече им се да не повредят тревата на земята, нито некой злак, нито некое дърво, но тъкмо человеците които немат печата Божий на челата си.
5 И даде им се да ги не убиват, но да ги мъчат пет месеца; и техната мъка беше като мъка от скорпия кога ожили человека.
6 И през ония дни ще потърсят человеците смъртта, и нема да я намерят; и ще пожелаят да умрат, и смъртта ще бега от тех.
7 И подобието на скакаклците бе както на коне приготвени за бой; на главите им имаше като венци подобни на злато, и лицата им като человечески лица.
8 А косми имаха като космите на жените, и зъбите им беха като на лъвове;
9 Още имаха брони както брони железни; и гласът на крилата им бе като глас от колесници с много коне кога тичат на бой.
10 Имаха и опашки подобни на скорпийни, и жила имаха на опашките си; и властта им бе да вредят человеците пет месец
11 И над себе си имаха цар, ангела на бездната, който по Еврейски се казва Авадон, а на Елински език има име Аполион.
12 Едното горко мина, ето, две горки още идат след това.
13 И шестият ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния олтар пред Бога
14 че казваше на шестия ангел що имаше тръбата: Развържи четирите ангели вързаните при големата река Евфрат.
15 И развързани бидоха четирите ангели, приготвените за часа и деня и месеца и годината, да убият третата част от человеците.
16 И числото на войните конниците беше двесте милиона; и чух числото им.
17 И така видех конете във видение, и възседналите на тех че имаха брони огнени, и яцинтови и жупелни; и главите на конете беха като глави на лъвове, и из устата им излезваше огън и дим и жупел.
18 И от тези трите, от огъня и от дима и от жупела що излезваха из устата им, убити бидоха третата част от человеците.
19 Защото силата им бе в устата им и в опашките им, понеже опашките им беха подобни на змии, и имаха глави, и с тех повреждаха.
20 И останалите от человеците които не беха убити от тези язви не се покаяха нито от делата на ръцете си, да се не кланят вече на бесовете и на златните и сребърните и медните и каменните и дървените идоли, които нито да гледат могат, нито да чуят, нито да ходят;
21 и не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от блудствата си, нито от кражбите си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22