Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И след Авимелеха възстана да избави Израиля Тола синът на Фуя сина на Додо, Исахаров мъж; и той живееше в Самир в гората Ефрем.
2 И съди Израиля двадесет и три години; и умря, и погребе се в Самир.
3 А подир него настана Яир Галаадецът; и съди Израиля двадесет и две години.
4 И имаше тридесет синове, които ездеха на тридесет ослови жребета; и имаха тридесет града, називаеми Яирови Паланки дори до днес, които са в земята Галаад.
5 И умря Яир, и погребе се в Камон.
6 И сториха пак Израилевите синове зло пред Господа, и служиха на Ваалимите, и на Астартите, и на боговете на Сирия, и на боговете на Сидон, и на боговете на Моав, и на боговете на Амоновите синове, и на боговете на Филистимците, и оставиха Господа, и не служиха нему.
7 И разпали се гневът Господен против Израиля, и предаде ги в ръцете на Филистимците и в ръцете на Амоновите синове.
8 И от таз година озлобиха и утесниха Израилевите синове осемнадесет години, всичките Израилеви синове които бяха оттам Иордан, в земята на Аморейците която е в Галаад.
9 И преминаха Амоновите синове Иордан за да ратуват против Юда, и против Вениамина, и против Ефремовия дом; и Израил беше в крайно утеснение.
10 И викнаха Израилевите синове към Господа и говореха: Съгрешихме ти, защото оставихме Бога нашего та служихме на Ваалимите.
11 И рече Господ на Израилевите синове: Не избавих ли ви от Египтяните, и от Аморейците, и от Амоновите синове, и от Филистимците?
12 И Сидонците още, и Амаличаните, и Маоняните ви притесниха; и викнахте към мене, и аз ви избавих от ръката им.
13 Но вие ме оставихте та служихте на други богове; заради това не ща да ви избавя вече.
14 Идете та викайте към боговете които избрахте: те нека ви избавят във времето на утеснението ви.
15 И рекоха Господу Израилевите синове: Съгрешихме: направи ни ти както е угодно пред очите ти, но молим ти се, избави ни днес.
16 И изхвърлиха чуждите богове изсред себе си та служиха Господу; и съжали се душата му за оскърбението на Израиля.
17 Тогаз се събраха Амоновите синове та разположиха стана си в Гаалад. И събраха се Израилевите синове та разположиха стана си в Масфа.
18 И рекоха людете и началниците на Гаалад едни на други: Който захване да се бие с Амоновите синове, той ще бъде началник на всичките жители в Гаалад.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21