Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И събраха се Ефремовите мъже та преминаха към север, и рекоха на Иефтая: Защо премина ти да ратуваш против Амоновите синове, и не ни повика да дойдем с тебе? Ние ще изгорим дома ти отгоре ти с огън.
2 А Иефтай им рече: Аз и людете ми имахме голямо препиране с Амоновите синове; и повиках ви, и не ме избавихте от ръката им.
3 И като видях че не ме избавихте, хвърлих в беда живота си та преминах против Амоновите синове; и Господ ги предаде в ръката ми. И сега вие защо сте възлезли към мене днес да ме ударите?
4 Тогаз събра Иефтай всичките Галаадски мъже та удари Ефрема; и поразиха Галаадските мъже Ефремците защото рекоха: Бежанци от Ефрема сте вие, Галаадци, между Ефремците и Манасийците.
5 И захванаха Галаадците бродовете на Иордан пред Ефремците; и когато някой от Ефремските бежанци говореше: Оставете да премина, тогаз Галаадските мъже му казваха: Ефремец ли си ти? Ако речеше той: Не съм,
6 тогаз му думаха: Речи Шиболет; а той казваше Сиболет; защото не можеше да произнесе право. Тогаз го хващаха та го заколваха в бродовете на Иордан. И паднаха в онова време четиридесет и две тисящи от Ефрема.
7 И съди Иефтай Израиля шест години. И умря Иефтай Галаадецът, и погребе се в един от Галаадските градове.
8 А подир него стана съдия в Израил Ивцан от Витлеем.
9 Той имаше тридесет синове, и тридесет дъщери които ожени на вън; и взе из вън тридесет чужди дъщери за синовете си. И съди Израиля седем години.
10 И умря Ивцан, и погребе се в Витлеем.
11 А след него стана съдия в Израил Елон Завулонецът; и съди Израиля десет години.
12 И умря Елон Завулонецът, и погребе се в Еалон в земята Завулонова.
13 А след него стана съдия в Израил Авдон синът на Илелов Пиратонеца.
14 Той имаше четиридесет синове и тридесет внуци, които ездеха на седемдесет ослета; и съди Израиля осем години.
15 И умря Авдон синът Илелов Пиратонеца, и погребе се в Пиратон в земята Ефремова, на гората Амалик.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21