Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И слезе Самсон в Тамнат, и видя жена в Тамнат от дъщерите на Филистимците.
2 И възлезе та възвести на баща си и на майка си и казваше: Видях жена в Тамнат от дъщерите на Филистимците; и сега вземете ми я за жена.
3 А баща му и майка му рекоха му: Няма ли между дъщерите на братята ти и измежду всичките ми люде жена, та отхождаш ти да вземеш жена от необрязаните Филистимци? А Самсон рече на баща си: Нея ми вземи; защото тя е угодна на очите ми.
4 Но баща му и майка му не познаха че от Господа беше това че той търсеше причина против Филистимците; защото в онова време Филистимците владееха над Израиля.
5 Тогаз слезе Самсон с баща си в Тамнат та дойдоха до лозята на Тамнат; и ето един млад лъв който рикаеше срещу него.
6 И дойде на него Дух Господен, и разкъсна го като че беше разкъснал яре; и нямаше нищо в ръцете си; но не обяви на баща си или на майка си що бе направил.
7 И слезе та говори на жената; и тя биде угодна пред очите на Самсона.
8 И върна се след няколко дни да я вземе; и свърна от пътя за да види трупа на лъва; и ето рой пчели в трупа лъвов, и мед.
9 И взе от него в ръцете си, и вървеше напред и ядеше; и дойде при баща си и при майка си и даде им, та ядоха; но не им каза че от трупа лъвов взе меда.
10 И слезе баща му при жената; и направи там Самсон пир, защото така правеха младите.
11 И като го видяха, взеха тридесет другари за да бъдат с него.
12 И рече им Самсон: Сега ще ви предложа гатанка: ако можете да ми я кажете след седемте дни на пира, и да я намерите, тогаз аз ще ви дам тридесет ризи ленени и тридесет дрехи за премяна;
13 но ако не можете да ми я кажете, тогаз вие ще ми дадете тридесет ризи ленени и тридесет дрехи за премяна. И рекоха му: Предложи гатанката си да я чуем.
14 И рече им: -
От ядещия излезе ястие,
И от крепкия излезе сладост.
И те не могоха да изтълкуват гатанката за три дни.
15 И в седмия ден рекоха на Самсоновата жена: Предумай мъжа си и нека ни каже гатанката, за да не изгорим тебе и дома на баща ти с огън. За да ни оберете ли ни поканихте? не е ли така?
16 И жената Самсонова плака пред него и рече: Ти само ме мразиш, и не ме обичаш: предложи гатанка на синовете на людете ми, а на мене ни си я казал. А той й рече: Ето, на баща си и на майка си не я казах, та на тебе ли ще я кажа?
17 Но тя плачеше пред него седемте дена в които беше пируването им; а в седмия ден й я каза, защото му много досади; и тя каза гатанката на синовете на людете си.
18 Тогаз в седмия ден, преди да зайде слънцето, градските мъже му рекоха: -
Що е по-сладко от мед?
И що е по-яко от лъв?
А той им рече: Ако не бяхте орали с моята юница не щяхте да намерите гатанката.
19 И дойде на него Дух Господен; и слезе в Аскалон та изби тридесет мъже от тях, и взе облеклата им, и даде премяните на онези които казаха гатанката. И разпали се гневът му, и възлезе в бащиния си дом.
20 А жената Самсонова се ожени за другаря му, който му беше приятел.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21