Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И след няколко време, в дните на жетвата на пшеницата, посети Самсон жена си с едно яре от козите и рече: Да вляза при жена си в ложницата. Но баща й не го остави да влезе.
2 И рече баща й: Наистина аз рекох че ти съвсем си я намразил; за това я дадох на другаря ти. По-малката й сестра не е ли по-хубава от нея? вземи я сега вместо нея.
3 А Самсон рече за тях: Сега ще бъда неповинен към Филистимците ако им правя зло и аз.
4 И отиде Самсон та хвана триста лисици, и взе свещи, и обърна опашка към опашка, и тури по една свещ в средата между двете опашки.
5 И като запали свещите пусна ги по сеидбите на Филистимците, и изгори копните, дори и непожънатите класове, даже и лозята и маслините.
6 Тогаз Филистимците рекоха: Кой направи това? И отговориха: Самсон, зетят на Тамнатеца, защото взе жена му та я даде на другаря му. И възлязоха Филистимците та изгориха нея и баща й с огън.
7 И рече им Самсон: Ако и да сторихте вие това, но аз ще отмъстя вам, и после ще престана.
8 И порази ги в голен и в бедро с голямо поражение; и слезе та седна в разселината на канарата Итам.
9 А Филистимците възлязоха та разположиха стана си в Юда и разпространиха се в Лехий.
10 И рекоха Юдините человеци: Защо възлязохте против нас? И те отговориха: Възлязохме да вържем Самсона за да му направим какот направи той нам.
11 И слязоха три тисящи мъже из Юда в разселината на канарата Итам та рекоха Самсону: Не знаеш ли че Филистимците владеят над нас? Що е прочее това което ни стори ти? А той им рече: Както ми направиха така им направих.
12 И рекоха му: Ние сме слезли да те вържем за да те предадем в ръката на Филистимците. И рече им Самсон: Закълнете ми се че вие не ще нападнете на мене.
13 А те му говориха и рекоха: Не, но ще те вържем само, и ще те предадем в ръката им; а да те умъртвим не щем. И тъй, вързаха го с две нови въжа, и възведоха го вън от канарата.
14 И когато дойде в Лехий, Филистимците го посрещнаха с възклицание. И дойде на него Дух Господен; и въжата които бяха на мишците му станаха като лен прегорен с огън, и връзките му се разкъсаха от ръцете му.
15 И намери челюст от осел прясна още, и простре ръката си та я взе, и уби с нея тисяща мъже.
16 И рече Самсон: С ослова челюст купове купове ги направих, с ослова челюст убих тисяща мъже.
17 И като престана да говори хвърли челюстта от ръката си; и нарече онова място Рамат-лехий.
18 И ожадня премного, и викна към Господа и рече: Ти даде чрез ръката на раба си това голямо спасение; а сега да умра ли от жажда, и да падна ли в ръката на необрязаните?
19 И разцепи Бог трапа който е в Лехий, и излезе вода из него; и като пи, съвзе се духът му, и съживи се; за това нарече името му Ен-акоре, който е в Лехий до този ден.
20 И той съди Израиля в дните на Филистимците двадесет години.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21