Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И тези са народите които остави Господ за да опита Израиля чрез тях, всички онези които не знаеха всичките боеве на Ханаан;
2 поне да знаят родовете на Израилевите синове и да се научат на боя, поне тези които по-напред не бяха ги познали:
3 петте войводства на Филистимците, и всичките Ханаанци, и Сидонци, и Евейци които живееха в гората Ливан, от гората Ваал-ермон до входа на Емат.
4 И те бяха за да опита Израиля чрез тях, за да познае ще ли слушат заповедите Господни които заповяда на отците им чрез Моисея.
5 И населиха се Израилевите синове между Ханаанците, Хетейците, и Аморейците, и Ферезейците, и Евейците, и Иевусейците.
6 И взеха за себе си дъщерите им за жени, и дъщерите си дадоха на синовете им, и служиха на боговете им.
7 И сториха Израилевите синове зло пред Господа Бога своего, и служиха на Ваалимите и на Ашерите.
8 За това се разпали гневът Господен върх Израиля, и продаде ги в ръката на Хусаирисатаима Месопотамския цар; и работиха Израилевите синове на Хусаирисатаима осем години.
9 И когато викнаха Израилевите синове към Господа, Господ възстави избавител на Израилевите синове който ги избави, Готониила сина на Кенеза, по-младия брат на Халева.
10 И върху него беше Дух Господен, и съди Израиля; и излезе на бой, и предаде Господ в ръката му Хусаирисатаима Месопотамския цар; и ръката му се укрепи против Хусаирисатаима.
11 И земята беше в покой четиридесет години; и умря Готониил Кенезовий син.
12 И Израилевите синове пак направиха зло пред Господа; и укрепи Господ Еглона Моавския цар против Израиля защото направиха зло пред Господа.
13 И събра при себе си синовете на Амона и на Амалика, и отиде та порази Израиля и облада Града на Финиците.
14 И работиха Израилевите синове на Еглона Моавския цар осемнадесет години.
15 И викнаха Израилевите синове към Господа; и възстави им Господ избавител, Аода сина на Гира Вениаминов, мъж левак. И пратиха Израилевите синове чрез ръката му дар на Еглона Моавския цар.
16 И направи си Аод меч и от двете страни остър, дълъг един лакът, и опаса го под горната си дреха на дясното си бедро.
17 И принесе дара на Еглона Моавския цар; а Еглон беше человек твърде тлъст.
18 И като свърши да приноси дара и изпроводи человеците които държеха дара,
19 тогаз той се върна от сечените камене които са при Галгал та рече: Тайна дума имам към тебе, царю. А той рече: Мълчи. И излязоха от него всичките които стоеха при него.
20 И влезе при него Аод; а той седеше в лятната си горница сам. И рече Аод: Имам дума от Бога към тебе. Тогаз стана от престола.
21 А Аод простря лявата си ръка, и измъкна меча от дясното си бедро, и заби го в корема му
22 щото и дръжката още влезе след желязото; и тлъстината стисна толкоз желязото щото не можеше да изтръгне меча из корема му; и излезе лайно.
23 Тогаз излезе Аод през притвора, и затвори след себе си вратата на горницата и ги заключи.
24 И когато излезе той, дойдоха рабите на Еглона; и като видеха че, ето, вратата на горницата бяха заключени, рекоха: Несъмнено нозете си покрива в лятната стая.
25 И чакаха доде се посрамиха, и, ето, не отваряше вратата на горницата; и тъй, взеха ключа та отвориха, и, ето, господарят им лежеше на земята мъртъв.
26 А доде те се бавеха Аод избегна; и премина сечените камене та се отърва в Сепрота.
27 И когато дойде затръби с тръбата в гората Ефрем, та слязоха с него Израилевите синове от гората, и той пред тях.
28 И рече им: Вървете подире ми; защото Господ предаде враговете ви Моавците в ръката ви. И слязоха след него, и превзеха пред Моавците бродовете на Иордан, и не оставиха да премине человек.
29 И поразиха от Моавците в онова време около десет тисящи мъже, всичките едри, и всичките яки; и не се избави ни един.
30 Така се смири Моав в онзи ден под ръката на Израиля. И земята беше в покой осемдесет лета.
31 И по него настана Самегар, синът Анатов, който порази от Филистимците шестстотин мъже с един волски остен; и избави той Израиля.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21