Търсене в Библията онлайн
 
Съдии 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И подир смъртта на Аода Израилевите синове направиха пак зло пред Господа.
2 И продаде ги Господ в ръката на Явина Ханаанския цар, който царуваше в Асор; и войводата на войнствата му беше Сисара, който живееше в Аросет на езичниците.
3 И викаха към Господа Израилевите синове; защото той имаше деветстотин железни колесници, и жестоко притесни Израилевите синове двадесет лета.
4 И Девора, жена пророчица, жена на Лафидота, тя съдеше Израиля в онова време.
5 И тя живееше под финика на Девора, между Рама и Ветил, в гората Ефрем; и възлизаха към нея Израилевите синове за съд.
6 И прати та повика Варака Авиноамовия син от Нефталимовия Кадис, и му рече: Не заповяда ли Господ Бог Израилев и рече: Иди та се оттегли в гората Тавор, вземи със себе си десет тисящи мъже от Нефталимовите синове и от Завулоновите синове;
7 и ще привлека при тебе в реката Кисон Сисара, войводата на Явиновото войнство, и колесниците му, и множеството му, и ще го предам в ръката ти?
8 А Варак й рече: Ако дойдеш ти с мене, ще ида; но ако не дойдеш с мене, не ща да ида.
9 А тя рече: Ще дойда непременно с тебе; но няма да вземеш чест на пътя в който отхождаш, защото в ръката на жена ще предаде Господ Сисара. И Девора стана та отиде с Варака в Кадис.
10 И свика Варак Завулона и Нефталима в Кадис, и дойдоха след него десет тисящи мъже, и Девора възлезе с него.
11 А Хевер Кенеецът, от синовете на Овава, Моисеевия тест, беше се раздвоил от Кенейците та беше поставил шатъра си до дъба на Заанаима, който е близу при Кадис.
12 И възвестиха на Сисара че Варак Авиноамовият син възлязъл на гората Тавор.
13 И свика Сисара всичките си колесници, деветстотин железни колесници, и всичките люде които бяха с него, от Аросет на езичниците в реката Кисон.
14 И рече Девора на Варака: Стани, защото този е денят в който Господ предаде Сисара в ръката ти: не излезе ли Господ пред тебе? И слезе Варак от гората Тавор, и десет тисящи мъже след него.
15 И разби Господ Сисара, и всичките колесници, и всичкото воинство с острото на ножа пред Варака; и слезе Сисара из колесницата та побягна пеш.
16 И тича Варак след колесниците и след воинството до Аросет на езичниците, и падна всичкото воинство на Сисара чрез острото на ножа: не остана нито един.
17 И побягна Сисара пеш в шатъра на Яил, жената на Хевера Кенееца; защото беше мир между Явина Асорския цар и между дома на Хевера Кенееца.
18 И излезе Яил да посрещне Сисара, и рече му: Влез, господине мой, влез при мене; не бой се. И когато влезе при нея в шатъра, покри го с губер.
19 И рече й: Напой ме, моля, с малко вода, защото ожаднях. И развърза мях с мляко та го напои, и покри го.
20 И рече й: Застани при вратата на шатъра, и ако дойде някой да те попита и рече: Има ли някой тук? речи: Няма.
21 И взе Хеверовата жена кола на шатъра, взе и чук в ръката си, та отиде тихо при него, и заби кола в слепите му очи щото се закова в земята; а той като беше уморен спеше дълбоко; и умря.
22 И, ето, Варак гонеше Сисара; а Яил излезе да го посрещне, и рече му: Ела, и ще ти покажа мъжа когото търсиш. И когато влезе при нея, ето, Сисара лежеше мъртъв, и колът в слепите му очи.
23 И покори Бог в онзи ден Явина Ханаанския цар пред Израилевите синове.
24 И укрепваше се ръката на Израилевите синове непрестанно над Явина Ханаанския цар доде изтребиха Явина Ханаанския цар.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21