Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Тогаз взе Самуил съсъда с елея та изля на главата му, и целуна го, и рече: Не помаза ли те Господ княз над наследието си?
2 Като тръгнеш днес от мене ще намериш двама человеци близу при Рахилиния гроб, в предела на Вениамина у Селса; и ще ти рекат: Намериха се ослиците които отиде ти да търсиш; и, ето, баща ти остави грижата на ослиците та скърби много за вас, и казва: Какво да сторя за сина си?
3 И като идеш от там по-нататък ще дойдеш до дъба на Тавор; и там ще те намерят трима человеци които възлязват към Бога във Ветил, и единът носи три ярета, а другият носи три хляба, и другият носи мях с вино;
4 и ще те поздравят и ще ти дадат два хляба, които ще приемеш от ръцете им.
5 После ще отидеш на Божия хълм, дето е стражата на Филистимците; и като отидеш там в града ще срещнеш лик пророци които слазят от високото място с псалтир, и тъпан, и свирка, и китара пред тях, които и ще пророчествуват.
6 И ще дойде върх тебе Дух Господен и ще пророчествуваш с тях наедно, и ще се промениш в друг человек.
7 И когато тези знамения дойдат на тебе, прави каквото намери ръката ти; защото Бог е с тебе.
8 И ще слезеш преди мене в Галгал; и, ето, аз ще сляза при тебе за да принеса всесъжения, да пожъртвувам примирителни жъртви: чакай седем дни додето дойда при тебе, и ще ти кажа що да направиш.
9 И когато обърна плещите си да пойде от Самуила, Бог му даде друго сърдце; и дойдоха всички онези знамения в онзи ден.
10 И като дойдоха там на хълма, ето лик пророци го посрещнаха; и дойде върх него Дух Божий, и пророчествува между тях.
11 И като видяха всички които го познаваха по-напред и, ето, пророчествуваше между пророците, тогаз говореха людете всеки към ближния си: Що е това което стана на Кисовия син? и Саул ли е между пророците?
12 А един от онези що бяха там отговори и рече: Но кой е техният отец? Затова стана пословица: И Саул ли е между пророците?
13 И като свърши да пророчествува дойде на високото място.
14 И рече Сауловий стрика нему и на слугата му: Къде ходихте? И рече: Да търсим ослиците; и когато видяхме че ги няма отидохме при Самуила.
15 И рече Сауловий стрика: Я ми кажи що ви рече Самуил.
16 И рече Саул на стрика си: Каза ни наздраво че се намериха ослиците. Но думата за царството която рече Самуил не му обади.
17 И събра Самуил людете при Господа в Масфа,
18 и рече на Израилевите синове: Така говори Господ Бог Израилев: Аз възведох Израиля от Египет, и избавих ви от ръката на Египтяните и от ръката на всичките царства които ви утесняваха.
19 А вие днес отхвърлихте Бога вашего който ви избави от всичките ви злини и скърби, и рекохте му: Как и да е, постави цар над нас. Сега прочее предстанете пред Господа според племената си и според тисящите си.
20 И когато направи Самуил да се приближат всичките Израилеви племена, хвана се Вениаминовото племе.
21 И като направи да се приближи Вениаминовото племе според родовете си, хвана се родът на Матри, и хвана се Саул синът Кисов; и потърсиха го, но не се намери.
22 За това попитаха пак Господа: Дали вече иде человекът тук? И рече Господ: Ето, той е скрит между съсъдите.
23 Тогаз се завтекоха та го взеха от там; и като застана между людете, надминаваше всичките люде от рамената си и нагоре.
24 И рече Самуил на всичките люде: Видите ли оногоз когото избра Господ, че няма подобен нему между всичките люде? И всичките люде викнаха и рекоха: Да е жив царят!
25 И каза Самуил на людете устава на царството, и написа го в книга, и положи го пред Господа. И отпусна Самуил всичките люде, всекиго в дома му.
26 Така и Саул отиде в дома си в Гавая; и отиде с него там полк от силни мъже на които сърдцата беше склонил Бог.
27 Но лоши человеци рекоха: Как ще ни избави той? И презираха го, и не му приносяха дарове; а той се правеше глух.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31