Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Тогаз взе Самуил съсъда с елея та изля на главата му, и целуна го, и рече: Не помаза ли те Господ княз над наследието си?
2 Като тръгнеш днес от мене ще намериш двама человеци близу при Рахилиния гроб, в предела на Вениамина у Селса; и ще ти рекат: Намериха се ослиците които отиде ти да търсиш; и, ето, баща ти остави грижата на ослиците та скърби много за вас, и казва: Какво да сторя за сина си?
3 И като идеш от там по-нататък ще дойдеш до дъба на Тавор; и там ще те намерят трима человеци които възлязват към Бога във Ветил, и единът носи три ярета, а другият носи три хляба, и другият носи мях с вино;
4 и ще те поздравят и ще ти дадат два хляба, които ще приемеш от ръцете им.
5 После ще отидеш на Божия хълм, дето е стражата на Филистимците; и като отидеш там в града ще срещнеш лик пророци които слазят от високото място с псалтир, и тъпан, и свирка, и китара пред тях, които и ще пророчествуват.
6 И ще дойде върх тебе Дух Господен и ще пророчествуваш с тях наедно, и ще се промениш в друг человек.
7 И когато тези знамения дойдат на тебе, прави каквото намери ръката ти; защото Бог е с тебе.
8 И ще слезеш преди мене в Галгал; и, ето, аз ще сляза при тебе за да принеса всесъжения, да пожъртвувам примирителни жъртви: чакай седем дни додето дойда при тебе, и ще ти кажа що да направиш.
9 И когато обърна плещите си да пойде от Самуила, Бог му даде друго сърдце; и дойдоха всички онези знамения в онзи ден.
10 И като дойдоха там на хълма, ето лик пророци го посрещнаха; и дойде върх него Дух Божий, и пророчествува между тях.
11 И като видяха всички които го познаваха по-напред и, ето, пророчествуваше между пророците, тогаз говореха людете всеки към ближния си: Що е това което стана на Кисовия син? и Саул ли е между пророците?
12 А един от онези що бяха там отговори и рече: Но кой е техният отец? Затова стана пословица: И Саул ли е между пророците?
13 И като свърши да пророчествува дойде на високото място.
14 И рече Сауловий стрика нему и на слугата му: Къде ходихте? И рече: Да търсим ослиците; и когато видяхме че ги няма отидохме при Самуила.
15 И рече Сауловий стрика: Я ми кажи що ви рече Самуил.
16 И рече Саул на стрика си: Каза ни наздраво че се намериха ослиците. Но думата за царството която рече Самуил не му обади.
17 И събра Самуил людете при Господа в Масфа,
18 и рече на Израилевите синове: Така говори Господ Бог Израилев: Аз възведох Израиля от Египет, и избавих ви от ръката на Египтяните и от ръката на всичките царства които ви утесняваха.
19 А вие днес отхвърлихте Бога вашего който ви избави от всичките ви злини и скърби, и рекохте му: Как и да е, постави цар над нас. Сега прочее предстанете пред Господа според племената си и според тисящите си.
20 И когато направи Самуил да се приближат всичките Израилеви племена, хвана се Вениаминовото племе.
21 И като направи да се приближи Вениаминовото племе според родовете си, хвана се родът на Матри, и хвана се Саул синът Кисов; и потърсиха го, но не се намери.
22 За това попитаха пак Господа: Дали вече иде человекът тук? И рече Господ: Ето, той е скрит между съсъдите.
23 Тогаз се завтекоха та го взеха от там; и като застана между людете, надминаваше всичките люде от рамената си и нагоре.
24 И рече Самуил на всичките люде: Видите ли оногоз когото избра Господ, че няма подобен нему между всичките люде? И всичките люде викнаха и рекоха: Да е жив царят!
25 И каза Самуил на людете устава на царството, и написа го в книга, и положи го пред Господа. И отпусна Самуил всичките люде, всекиго в дома му.
26 Така и Саул отиде в дома си в Гавая; и отиде с него там полк от силни мъже на които сърдцата беше склонил Бог.
27 Но лоши человеци рекоха: Как ще ни избави той? И презираха го, и не му приносяха дарове; а той се правеше глух.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31