Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Саул тогаз беше царувал една година; а като царува две години над Израиля,
2 избра Саул за себе си три тисящи от Израиля; и две тисящи от тях бяха със Саула в Михмас и в гората Ветил, а тисяща бяха с Ионатана в Гавая града Вениаминов, а остатъкът на людете изпрати всекиго в шатъра му.
3 И порази Ионатан стражата на Филистимците която беше в Гава; и чуха Филистимците. И възтръби Саул с тръбата по всичката земя и говореше: Нека чуят Евреите.
4 И всичкий Израил чу да говорят: порази Саул стражата на Филистимците; и даже Израил стана омразен на Филистимците. И събра с народът вслед Саула в Галгал.
5 А Филистимците се събраха за да направят бой с Израиля, тридесет тисящи колесници, и шест тисящи конници, и людие много като пясъка по брега на морето; и възлязоха та разположиха стан в Михмас към изток на Ветавен.
6 Когато Израилевите мъже видяха че бяха в утеснение, (защото людете бяха утеснени,) тогаз се скриха людете в пещерите, и в гъстаците, и в скалите, и в твърделите, и в рововете.
7 И някои Евреи преминаха Йордан към земята Гад и Галаад. А Саул, той беше още в Галгал; и всичките люде го следваха с трепет.
8 И чака седем дни, според определеното от Самуила време; но Самуил не беше дошел в Галгал; и людете се разпръсваха от при него.
9 И рече Саул: Донесете тука при мене всесъжението и примирителните приношения. И принесе всесъжение.
10 И като свърши приношението на всесъжението, ето, Самуил дойде; и излезе Саул да го посрещне и да го поздрави.
11 И рече Самуил: Що стори ти? И отговори Саул: Понеже видях че людете се разпръсваха от мене, и ти не дойде в определените дни, а Филистимците се събираха в Михмас,
12 за това рекох: Сега ще слязат Филистимците против мене в Галгал, а пък аз не съм направил молба към Господа; и тъй, дързнах и принесох всесъжението.
13 И рече Самуил Саулу: Безумие си сторил ти: не упази повелението на Господа Бога твоего което ти заповяда; защото сега Господ щеше да укрепи царството ти над Израиля до века.
14 Но сега царството ти няма да се утвърди: Господ потърси за себе си человека според сърдцето си, и определи го да е княз над людете му, понеже ти не упази онова което ти заповяда Господ.
15 И стана Самуил та възлезе от Галгал от Гавая Вениаминова. А Саул изброи людете които се намираха с него, около шестстотин мъже.
16 А Саул, и Ионатан син му, и людете които се намериха с тях седяха в Гавая Вениаминова; а Филистимците бяха разположили стан в Михмас.
17 И излязоха грабители из стана на Филистимците в три тела: едното тяло се върна по пътя на Офра към земята Согал;
18 а другото тяло се върна по пътя Веторон; а другото тяло се върна по пътя на предела който гледа към дола Севоим къде пустинята.
19 И не се намираше ковач във всичката земя Израилева; защото филистимците рекоха: Да не би направили някога Евреите мечове или копия;
20 но всичките Израиляни слазяха при Филистимците за да острят всеки търнокопа си, и палечника си, и секирата си, и мотиката си.
21 Но имаха пила за търнокопите, и палечниците, и тризъбците, и секирите, и да острят остените.
22 За това, в деня на боя не се намираше нито нож нито копие в ръката на някого от людете които бяха със Саула и Ионатана; в Саула обаче и в Ионатана сина му намериха се.
23 А стражата на Филистимците излезе към прехода на Михмас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31