Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Саул тогаз беше царувал една година; а като царува две години над Израиля,
2 избра Саул за себе си три тисящи от Израиля; и две тисящи от тях бяха със Саула в Михмас и в гората Ветил, а тисяща бяха с Ионатана в Гавая града Вениаминов, а остатъкът на людете изпрати всекиго в шатъра му.
3 И порази Ионатан стражата на Филистимците която беше в Гава; и чуха Филистимците. И възтръби Саул с тръбата по всичката земя и говореше: Нека чуят Евреите.
4 И всичкий Израил чу да говорят: порази Саул стражата на Филистимците; и даже Израил стана омразен на Филистимците. И събра с народът вслед Саула в Галгал.
5 А Филистимците се събраха за да направят бой с Израиля, тридесет тисящи колесници, и шест тисящи конници, и людие много като пясъка по брега на морето; и възлязоха та разположиха стан в Михмас към изток на Ветавен.
6 Когато Израилевите мъже видяха че бяха в утеснение, (защото людете бяха утеснени,) тогаз се скриха людете в пещерите, и в гъстаците, и в скалите, и в твърделите, и в рововете.
7 И някои Евреи преминаха Йордан към земята Гад и Галаад. А Саул, той беше още в Галгал; и всичките люде го следваха с трепет.
8 И чака седем дни, според определеното от Самуила време; но Самуил не беше дошел в Галгал; и людете се разпръсваха от при него.
9 И рече Саул: Донесете тука при мене всесъжението и примирителните приношения. И принесе всесъжение.
10 И като свърши приношението на всесъжението, ето, Самуил дойде; и излезе Саул да го посрещне и да го поздрави.
11 И рече Самуил: Що стори ти? И отговори Саул: Понеже видях че людете се разпръсваха от мене, и ти не дойде в определените дни, а Филистимците се събираха в Михмас,
12 за това рекох: Сега ще слязат Филистимците против мене в Галгал, а пък аз не съм направил молба към Господа; и тъй, дързнах и принесох всесъжението.
13 И рече Самуил Саулу: Безумие си сторил ти: не упази повелението на Господа Бога твоего което ти заповяда; защото сега Господ щеше да укрепи царството ти над Израиля до века.
14 Но сега царството ти няма да се утвърди: Господ потърси за себе си человека според сърдцето си, и определи го да е княз над людете му, понеже ти не упази онова което ти заповяда Господ.
15 И стана Самуил та възлезе от Галгал от Гавая Вениаминова. А Саул изброи людете които се намираха с него, около шестстотин мъже.
16 А Саул, и Ионатан син му, и людете които се намериха с тях седяха в Гавая Вениаминова; а Филистимците бяха разположили стан в Михмас.
17 И излязоха грабители из стана на Филистимците в три тела: едното тяло се върна по пътя на Офра към земята Согал;
18 а другото тяло се върна по пътя Веторон; а другото тяло се върна по пътя на предела който гледа към дола Севоим къде пустинята.
19 И не се намираше ковач във всичката земя Израилева; защото филистимците рекоха: Да не би направили някога Евреите мечове или копия;
20 но всичките Израиляни слазяха при Филистимците за да острят всеки търнокопа си, и палечника си, и секирата си, и мотиката си.
21 Но имаха пила за търнокопите, и палечниците, и тризъбците, и секирите, и да острят остените.
22 За това, в деня на боя не се намираше нито нож нито копие в ръката на някого от людете които бяха със Саула и Ионатана; в Саула обаче и в Ионатана сина му намериха се.
23 А стражата на Филистимците излезе към прехода на Михмас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31