Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И рече Самуил Саулу: Господ ме проводи да те помажа цар над людете му, над Израиля; сега прочее послушай гласа на думите Господни.
2 Така говори Господ Саваот: Помня онова което направи Амалик на Израиля, защото му се противи на пътя когато възлазяше от Египет.
3 Иди сега та порази Амалика, и изтреби всичко що има, и да го не пожалиш; но умъртви от мъж до жена, от дете до сучещо, от говедо до овца, от камила до осел.
4 И Саул повика людете та ги изброи в Телаил, двесте тисящи пешци, и десет тисящи Юдини мъже.
5 И дойде Саул до един Амаликов град и тури засада в дола.
6 И рече Саул на Кенейците: Идете, оттеглете се, слезте отсред Амаличаните, за да ви не премахна с тях; защото вие показвахте милост на всичките Израилеви синове когато възлазяха от Египет. И оттеглиха се Кенейците отсред Амаличаните.
7 И порази Саул Амаличаните от Евила до входа на Сур, срещу Египет.
8 И хвана жив Агага царя на Амаличаните, а всичките люде изтреби с острото на ножа.
9 Саул обаче и людете пожалиха Агага, и по-добрите от овците и от говедата, и тлъстите, и агнетата, и всичко благо, и не рачиха да ги изтребят; но всичко худо и нищожно, него изтребиха.
10 Тогаз биде слово Господне към Самуила и рече:
11 Разкаях се защото направих Саула цар; понеже се отвърна от след мене, и повеленията ми не извърши. И това оскърби Самуила, и вика към Господа цяла нощ.
12 И като стана Самуил рано на утринта за да иде да посрещне Саула, известиха Самуила и рекоха: Саул дойде в Кармил, и, ето, въздигна за себе си победоносен знак: сетне се върна та премина и слезе в Галгал.
13 И отиде Самуил при Саула; и рече му Саул: Благословен да си от Господа! извърших словото Господне.
14 А Самуил рече: А кой е този глас на овци в ушите ми, и глас на говеда що слушам?
15 И рече Саул: От Амаличаните ги доведоха; защото людете пожалиха онова що беше по-добро от овците и от говедата за да пожъртвуват на Господа Бога твоего; а другите изтребихме.
16 Тогаз рече Самуил Саулу: Потърпи, и ще ти известя що ми говори Господ нощес. А той му рече: Кажи.
17 И рече Самуил: Като беше ти малък пред очите си, не стана ли глава на Израилевите племена, и помаза те Господ цар над Израиля?
18 И проводи те Господ на път и рече: Иди та изтреби грешните Амаличани, и ратувай против тях доде ги изтребиш.
19 Защо прочее не послуша ти гласа на Господа, но се устреми на користите та стори това зло пред Господа?
20 И рече Саул Самуилу: Ей, послушах гласа на Господа, и отидох в пътя в който ме Господ проводи, и доведох Агага царя Амаличкаго, а Амаличаните изтребих.
21 Но людете взеха от користите овци и говеда, по-добрите от прокълнатите, за да пожъртвуват на Господа Бога твоего в Галгал.
22 И рече Самуил: Да ли са угодни Господу всесъженията и жъртвите както послушването на гласа Господен? Ето, послушването е по-добро от жъртвата: покоряването, от тлъстината на овни.
23 Защото непокоряването е като греха на чародеянието, и упорството като нечестието и идопоклонството. Понеже ти отхвърли словото Господне, и той те отхвърля да не си цар.
24 И рече Саул Самуилу: Съгреших; защото престъпих повелението Господне и твоите думи, понеже се убоях от людете, и послушах техния глас.
25 Сега прочее прости, моля, съгрешението ми, и върни се с мене за да се поклоня Господу.
26 А Самуил рече Саулу: Не ща да се върна с тебе; защото ти отхвърли словото Господне, и Господ те отхвърли да не си цар над Израиля.
27 И като се обърна Самуил за да си отиде, той го хвана за полата на мантията му, и тя се раздра.
28 И рече му Самуил: Раздра Господ Израилевото царство от теб днес, и даде го на ближния ти, на по-добрия от тебе.
29 Нито ще се излъже Крепкий Израилев, нито ще се разкае; защото той не е человек та да се разкае.
30 А той рече: Съглеших; но стори ми чест сега, моля, пред старейшините на людете ми и пред Израиля, и върни се с мене за да се поклоня на Господа Бога твоего.
31 И върна се Самуил вслед Саула; и поклони се Саул Господу.
32 Тогаз рече Самуил: Доведете ми тук Агага Амаличкия цар. И дойде при него Агаг весело; защото казваше Агаг: Несъмнено горчивината на смъртта е преминала.
33 А Самуил рече: Както обезчади жени мечът ти, така ще се обезчади между жените майка ти. И съсече Самуил Агага пред Господа в Галгал.
34 Тогаз си отиде Самуил в Рама; а Саул възлезе в дома си в Саулова Гавая.
35 И Самуил не видя вече Саула дори до деня на смъртта си: плачеше обаче Самуил за Саула; и Господ се разкая защото направи Саула цар над Израиля.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31