Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И рече Господ Самуилу: До кога ще плачеш за Саула понеже аз го отхвърлих да не царува над Израиля? Напълни рога си с елей та иди: аз те проваждам при Иесея Витлеемеца; защото промислих за себе си цар между синовете му.
2 И рече Самуил: Как да ида? ако чуе Саул, убива ме. И рече Господ: Вземи със себе си юница та речи: Дойдох да пожъртвувам Господу.
3 И повикай Иесея на жъртвата, и аз ще ти кажа какво ще правиш; и ще ми помажеш когото ти река.
4 И направи Самуил онова което рече Господ, и дойде във Витлеем. А старейшините на града се стреснаха в посрещането му и рекоха: С мир ли идеш?
5 И той рече: С мир: ида да пожъртвувам Господу: осветете се и дойдете с мене на жъртвата. И освети Иесея и синовете му, и покани ги на жъртвата.
6 И като влазяха, видя Елиава, и рече: Несъмненно пред Господа е помазаникът негов.
7 И рече Господ Самуилу: Не гледай на лицето му или на високия му раст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа человек, понеже человек гледа на лице, а Господ гледа на сърдце.
8 Тогаз повика Иесей Авинадава та го представи пред Самуила. И рече: И тогози не избра Господ.
9 Тогаз представи Иесей Сама. А Самуил рече: Нито тогова избра Господ.
10 И представи Иесей седемте си синове пред Самуила. И рече Самуил Иесею: Господ не избра тези.
11 И рече Самуил на Иесея: Свършиха ли се децата? И рече: Остава още най-младият; и; ето, пасе овците. И рече Самуил Иесею: Проводи та го доведи; защото няма да седнем на трапезата доде не дойде тук.
12 И прати та го доведе. И той беше рус, доброок, и красен на глед. И рече Господ: Стани та го помажи, защото е той.
13 Тогаз взе Самуил рога с елея та го помаза всред братята му; и дойде Дух Господен на Давида от онзи ден и после. Тогаз стана Самуил та си отиде в Рама.
14 И Духът Господен се оттегли от Саула; и дух лукав от Господа го смущаваше.
15 А Сауловите раби рекоха нему: Ето сега, лукав дух от Бога те смущава.
16 Нека заповяда сега господарят ни на рабите си които са пред него да потърсят человек който знае да свири с китара; и когато лукавий дух от Бога е на тебе, да свири с ръката си, и ще ти бъде добре.
17 И рече Саул на рабите си: Намерете ми человек който свири добре, и доведете го при мене.
18 Тогаз отговори един от рабите и рече: Ето, видях едного сина на Иесея Витлеемеца който знае да свири, и е силен юнак и ратник мъж, и в слово разумен, и человек красен; и Господ е с него.
19 И прати Саул вестители на Иесея и рече: Проводи ми Давида сина си който е с овците.
20 И взе Иесей осел натоварен с хляб, и мях с вино, и едно яре от козите та ги проводи Саулу с Давида сина си.
21 И дойде Давид при Саула та застана пред него; и обикна го много; и стана му оръженосец.
22 И проводи Саул Иесею и каза: Давид нека стои, моля, пред мене, защото намери благодат пред очите ми.
23 И когато духът от Бога беше на Саула, Давид вземаше китарата и свиреше с ръката си: тогаз олекнуваше на Саула, и ставаше му добре, и оттеглюваше се от него лукавият дух.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31