Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И рече Господ Самуилу: До кога ще плачеш за Саула понеже аз го отхвърлих да не царува над Израиля? Напълни рога си с елей та иди: аз те проваждам при Иесея Витлеемеца; защото промислих за себе си цар между синовете му.
2 И рече Самуил: Как да ида? ако чуе Саул, убива ме. И рече Господ: Вземи със себе си юница та речи: Дойдох да пожъртвувам Господу.
3 И повикай Иесея на жъртвата, и аз ще ти кажа какво ще правиш; и ще ми помажеш когото ти река.
4 И направи Самуил онова което рече Господ, и дойде във Витлеем. А старейшините на града се стреснаха в посрещането му и рекоха: С мир ли идеш?
5 И той рече: С мир: ида да пожъртвувам Господу: осветете се и дойдете с мене на жъртвата. И освети Иесея и синовете му, и покани ги на жъртвата.
6 И като влазяха, видя Елиава, и рече: Несъмненно пред Господа е помазаникът негов.
7 И рече Господ Самуилу: Не гледай на лицето му или на високия му раст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа человек, понеже человек гледа на лице, а Господ гледа на сърдце.
8 Тогаз повика Иесей Авинадава та го представи пред Самуила. И рече: И тогози не избра Господ.
9 Тогаз представи Иесей Сама. А Самуил рече: Нито тогова избра Господ.
10 И представи Иесей седемте си синове пред Самуила. И рече Самуил Иесею: Господ не избра тези.
11 И рече Самуил на Иесея: Свършиха ли се децата? И рече: Остава още най-младият; и; ето, пасе овците. И рече Самуил Иесею: Проводи та го доведи; защото няма да седнем на трапезата доде не дойде тук.
12 И прати та го доведе. И той беше рус, доброок, и красен на глед. И рече Господ: Стани та го помажи, защото е той.
13 Тогаз взе Самуил рога с елея та го помаза всред братята му; и дойде Дух Господен на Давида от онзи ден и после. Тогаз стана Самуил та си отиде в Рама.
14 И Духът Господен се оттегли от Саула; и дух лукав от Господа го смущаваше.
15 А Сауловите раби рекоха нему: Ето сега, лукав дух от Бога те смущава.
16 Нека заповяда сега господарят ни на рабите си които са пред него да потърсят человек който знае да свири с китара; и когато лукавий дух от Бога е на тебе, да свири с ръката си, и ще ти бъде добре.
17 И рече Саул на рабите си: Намерете ми человек който свири добре, и доведете го при мене.
18 Тогаз отговори един от рабите и рече: Ето, видях едного сина на Иесея Витлеемеца който знае да свири, и е силен юнак и ратник мъж, и в слово разумен, и человек красен; и Господ е с него.
19 И прати Саул вестители на Иесея и рече: Проводи ми Давида сина си който е с овците.
20 И взе Иесей осел натоварен с хляб, и мях с вино, и едно яре от козите та ги проводи Саулу с Давида сина си.
21 И дойде Давид при Саула та застана пред него; и обикна го много; и стана му оръженосец.
22 И проводи Саул Иесею и каза: Давид нека стои, моля, пред мене, защото намери благодат пред очите ми.
23 И когато духът от Бога беше на Саула, Давид вземаше китарата и свиреше с ръката си: тогаз олекнуваше на Саула, и ставаше му добре, и оттеглюваше се от него лукавият дух.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31