Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И събраха Филистимците всичките си воинства в Афек; а Израиляните разположиха стана си при извора който е в Иезраел.
2 И Филистимските войводи заминваха със стотини и с тисящи; а Давид и мъжете му идеха отдире с Анхуса.
3 И рекоха Филистимските началници: Що щат тука тези Евреи? И рече Анхус на Филистимските началници: Не е ли този Давид рабът на Саула царя Израилев, който биде с мене през тези дни или години? и не намерих в него никаква грешка от както е припаднал при мене до този ден.
4 И негодуваха против него Филистимските началници, и рекоха му Филистимските началници: Изпроводи тогоз человека, и нека се върне на мястото си което му си определил, и да не слезе с нас в боя, да не би да ни стане в боя противник; защото как би се примирил той с господаря си? не с главите ли на тези мъже?
5 Не е ли той Давид за когото пееха взаимно в ликовете и говореха: -
Саул порази тисящите си,
А Давид тмите си.
6 Тогаз повика Анхус Давида та му рече: Жив Господ, наистина ти биде прав, и изходът ти и входът ти с мене в стана е угоден пред очите ми; защото зло не намерих в тебе от който ден си дошел при мене дори до този ден; но пред очите на войводите не си ти угоден.
7 Сега прочее върни се та иди с мир, за да не нанесеш неугодност във Филистимските войводи.
8 И рече Давид Анхусу: Но що съм направил? и що намери ти в раба си от който ден съм пред тебе до този ден, та да не ида да ратувам против неприятелите на господаря си царя?
9 И отговори Анхус и рече Давиду: Зная че си угоден пред очите ми, като ангел Божий; но Филистимските началници рекоха: Да не възлезе той с нас в боя.
10 Сега прочее стани утре рано с рабите на господаря си които дойдоха с тебе; и като станете утре рано, тутакси като ви се разсъвне идете си.
11 И стана рано на утринта Давид и мъжете му за да си идат, да се върнат във Филистимската земя. А Филистимците възлязоха в Иезраел.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31