Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И детето Самуил слугуваше Господу пред Илия. А словото Господне бе рядко в онези дни: явно видение нямаше.
2 И в онова време, когато Илий лежеше на мястото си, и зрението на очите му беше начнало да затъпява та не можеше да гледа,
3 и Самуил лежеше в храма Господен дето бе ковчегът Божий, преди да угасне светилникът Божий,
4 викна Господ Самуила; и той отговори: Ето ме.
5 И завтече се при Илия та рече: Ето ме, защото си ме викнал. А той рече: Не съм те викнал: върни се та си легни. И отиде и си легна.
6 А Господ викна пак втори път: Самуиле! И стана Самуил та отиде при Илия и рече: Ето ме, защото си ме викнал. А той рече: Не съм те викнал, чадо мое: върни се та си легни.
7 И Самуил не знаеше още Господа; и словото Господне не беше му се още откривало.
8 И викна Господ Самуила пак трети път. И стана та отиде при Илия и рече: Ето ме, защото си ме викнал. И разумя Илий че Господ е който е викнал детето.
9 И рече Илий Самуилу: Иди та си легни; и ако те повикне, ще речеш: Говори, Господи, защото слугата ти слуша. И Самуил отиде та си легна на мястото си.
10 И дойде Господ та застана и повика както по-напред: Самуиле! Самуиле! Тогаз Самуил отговори: Говори, защото слугата ти слуша.
11 И рече Господ Самуилу: Ето, аз ще направя в Израиля едно дело щото всеки който го чуе ще му писнат двете уши.
12 В онзи ден ще свърша против Илия всичко що говорих за дома му: ще начна, и ще свърша.
13 Защото му известих че аз ще съдя дома му до века за беззаконието което знае той; понеже синовете му нанесоха клетва на себе си, а той ги не възбрани.
14 И за това се заклех за Илиевия дом че беззаконието на Илиевия дом няма да се очисти въ век с жъртва нито с приношения.
15 И легна си Самуил до утринта: после отвори дверите на дома Господен. И боеше се Самуил да каже видението на Илия.
16 А Илий повика Самуила та рече: Самуиле, чадо мое. А той отговори: Ето ме.
17 И рече: Кое е словото което ти говори Господ? не крий го, моля, от мене. Така да ти направи Бог, и така да приложи, ако скриеш от мене някоя от всичките думи които ти говори.
18 И каза му Самуил всичките думи и не скри от него ни една. И рече Илий: Господ е; нека направи онова което е угодно пред очите му.
19 И растеше Самуил; и Господ бе с него, и не оставаше да пада ни една от думите му на земята.
20 И всичкий Израил, от Дан до Вир-савее, позна че Самуил беше определен за да е пророк Господен.
21 И пак захвана Господ да се явява в Сило; защото се откриваше Господ Самуилу в Сило чрез словото Господне. И разчу се словото Самуилово по всичкия Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31