Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 А Филистимците правеха бран против Израиля; и побегнаха Израилевите мъже от лицето на Филистимците, и паднаха убити в гората Гелвуе.
2 И стигнаха Филистимците Саула и синовете му; и поразиха Филистимците Ионатана, и Авинадава, и Мелхисуя, Сауловите синове.
3 И натегнуваше битвата върх Саула, и сполучиха го стрелците мъже; и нарани се тежко от стрелците.
4 И рече Саул на оръженосеца си: Изтръгни меча си та ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани та ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не рачеше, защото много се боеше. За това взе Саул меча та падна върх него.
5 И като видя оръженосецът му че умря Саул, падна и той на меча си и умря с него.
6 Така умря Саул, и тримата му синове, и оръженосецът му, и всичките му мъже наедно в самия онзи ден.
7 И Израилевите мъже които бяха оттатък дола и оттатък Иордан, като видяха че бягаха Израилевите мъже, и че Саул и синовете му измряха, оставиха градовете та побегнаха; а Филистимците дойдоха и се населиха в тях.
8 И на утрешния ден, когато дойдоха Филистимците да съблекат убитите, намериха Саула и тримата му синове паднали на гората Гелвуе.
9 И отсякоха главата му, и извадиха оръжията му, и разпратиха по Филистимската земя наоколо за да раздадат известие в дома на идолите си и между людете.
10 И туриха оръжията му в дома на Астартите, и обесиха тялото му на стената на Ветсан.
11 А като чуха жителите на Явис-галаад за това което направиха Филистимците Саулу,
12 станаха всичките силни мъже та ходиха всичката нощ, и взеха тялото на Саула и телата на синовете му от стената на Ветсан, и дойдоха в Явис та ги изгориха там.
13 И взеха костите им та ги закопаха под дървото в Явис, и постиха седем дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31