Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И стоя ковчегът Господен в земята на Филистимците седем месеца.
2 И повикаха Филистимците свещениците и чародеите и рекоха: Що да направим за ковчега Господен? кажете ни как да го пратим на мястото му.
3 А те рекоха: Ако пратите ковчега на Израилевия Бог, не пращайте го празден, но непременно отдайте му приношение за престъпление: тогаз ще се излекувате, и ще познаете за какво ръката му не се оттегли от вас.
4 И рекоха: Кое е приношението за престъпление което ще му отдадем? А те рекоха: Според числото на Филистимските войводи, пет златни почечуи и пет златни мишки; защото истата язва беше върх всинца ви и върх войводите ви.
5 За това ще направите подобия на почечуите си, и подобия на мишките си които повреждат земята; и ще дадете слава Богу Израилеву, негли улекчи ръката си от вас, и от боговете ви, и от земята ви.
6 Защо прочее ожесточавате сърдцата си както Египтяните и Фараон ожесточиха сърдцето си? Когато направи чудеса всред тях, не оставиха ли ги да идат, и отидоха?
7 И тъй сега, вземете та пригответе едни нови кола и две дойни крави на които ярем не се е турял, и впрегнете кравите в колата, а телците им отподир тях върнете у дома.
8 И вземете ковчега Господен та го турете на колата; и златните неща които му отдавате в приношение за престъпление турете в ковчежец от страната му; и изпратете го да иде.
9 И гледайте: ако възлезе по пътя на пределите си у Ветсемес, той е направил нам това голямо зло; ако ли не, тогаз ще познаем че не ни е поразила ръката му, но това е станало нам по случай.
10 И направиха така мъжете, и взеха две дойни крави та ги впрегнаха в колата, а телците им затвориха у дома.
11 И положиха ковчега Господен на колата, и ковчежеца със златните мишки и подобията на почечуите си.
12 И управиха се кравите по пътя във Ветсемес: все в друма вървяха, и ревяха като отхождаха, и не се обращаха ни надясно ни наляво; а Филистимските войводи идеха след тях дори до пределите на Ветсемес.
13 А Ветсемесците жънеха пшеницата си в дола; и като подигнаха очи видяха ковчега, и като видяха зарадваха се.
14 И влязоха колата в нивата на Исуса Ветсемесеца та застанаха там дето имаше голям камик; и нацепиха дървата на колата та принесоха кравите всесъжение Господу.
15 И Левитите снеха ковчега Господен и ковчежеца който беше с него в който бяха златните неща, и положиха ги на големия камик; и Ветсемеските мъже принесоха всесъжения и пожъртвуваха жъртви Господу в истия ден.
16 И като видяха това петте Филистимски войводи, върнаха се в Акарон в истия ден.
17 А златните почечуи които Филистимците отдадоха Господу в приношение за престъпление бяха тези: за Азот един, за Газа един, за Аскалон един, за Гет един, за Акарон един;
18 и златните мишки според числото на всичките Филистимски градове на петте войводи, от оградените градове и неоградените села дори до големия камик на който положиха ковчега Господен, който съществува дори до този ден в нивата на Исуса Ветсемесеца.
19 И порази Господ Ветсемеските мъже защото погледнаха в ковчега Господен, и порази от людете петдесет тисящи и седемдесет мъже; и плакаха людете, защото порази Господ людете с голяма язва.
20 И рекоха Ветсемеските мъже: Кой може да застане пред Господа; пред светия този Бог? И от нас към кого ще възлезе?
21 И пратиха вестители на Кириатиаримските жители и рекоха: Филистимците донесоха назад ковчега Господен: слезте, и възнесете го при себе си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31