Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И стоя ковчегът Господен в земята на Филистимците седем месеца.
2 И повикаха Филистимците свещениците и чародеите и рекоха: Що да направим за ковчега Господен? кажете ни как да го пратим на мястото му.
3 А те рекоха: Ако пратите ковчега на Израилевия Бог, не пращайте го празден, но непременно отдайте му приношение за престъпление: тогаз ще се излекувате, и ще познаете за какво ръката му не се оттегли от вас.
4 И рекоха: Кое е приношението за престъпление което ще му отдадем? А те рекоха: Според числото на Филистимските войводи, пет златни почечуи и пет златни мишки; защото истата язва беше върх всинца ви и върх войводите ви.
5 За това ще направите подобия на почечуите си, и подобия на мишките си които повреждат земята; и ще дадете слава Богу Израилеву, негли улекчи ръката си от вас, и от боговете ви, и от земята ви.
6 Защо прочее ожесточавате сърдцата си както Египтяните и Фараон ожесточиха сърдцето си? Когато направи чудеса всред тях, не оставиха ли ги да идат, и отидоха?
7 И тъй сега, вземете та пригответе едни нови кола и две дойни крави на които ярем не се е турял, и впрегнете кравите в колата, а телците им отподир тях върнете у дома.
8 И вземете ковчега Господен та го турете на колата; и златните неща които му отдавате в приношение за престъпление турете в ковчежец от страната му; и изпратете го да иде.
9 И гледайте: ако възлезе по пътя на пределите си у Ветсемес, той е направил нам това голямо зло; ако ли не, тогаз ще познаем че не ни е поразила ръката му, но това е станало нам по случай.
10 И направиха така мъжете, и взеха две дойни крави та ги впрегнаха в колата, а телците им затвориха у дома.
11 И положиха ковчега Господен на колата, и ковчежеца със златните мишки и подобията на почечуите си.
12 И управиха се кравите по пътя във Ветсемес: все в друма вървяха, и ревяха като отхождаха, и не се обращаха ни надясно ни наляво; а Филистимските войводи идеха след тях дори до пределите на Ветсемес.
13 А Ветсемесците жънеха пшеницата си в дола; и като подигнаха очи видяха ковчега, и като видяха зарадваха се.
14 И влязоха колата в нивата на Исуса Ветсемесеца та застанаха там дето имаше голям камик; и нацепиха дървата на колата та принесоха кравите всесъжение Господу.
15 И Левитите снеха ковчега Господен и ковчежеца който беше с него в който бяха златните неща, и положиха ги на големия камик; и Ветсемеските мъже принесоха всесъжения и пожъртвуваха жъртви Господу в истия ден.
16 И като видяха това петте Филистимски войводи, върнаха се в Акарон в истия ден.
17 А златните почечуи които Филистимците отдадоха Господу в приношение за престъпление бяха тези: за Азот един, за Газа един, за Аскалон един, за Гет един, за Акарон един;
18 и златните мишки според числото на всичките Филистимски градове на петте войводи, от оградените градове и неоградените села дори до големия камик на който положиха ковчега Господен, който съществува дори до този ден в нивата на Исуса Ветсемесеца.
19 И порази Господ Ветсемеските мъже защото погледнаха в ковчега Господен, и порази от людете петдесет тисящи и седемдесет мъже; и плакаха людете, защото порази Господ людете с голяма язва.
20 И рекоха Ветсемеските мъже: Кой може да застане пред Господа; пред светия този Бог? И от нас към кого ще възлезе?
21 И пратиха вестители на Кириатиаримските жители и рекоха: Филистимците донесоха назад ковчега Господен: слезте, и възнесете го при себе си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31