Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И дойдоха Кириатиаримските мъже та възнесоха ковчега Господен, и донесоха го в Авинадавовия дом на хълма; и Елеазара сина му осветиха за да пази ковчега Господен.
2 И от който ден се положи ковчегът в Кириатиарим мина се много време, и станаха двадесет години, и всичкий дом Израилев въздишаше вслед Господа.
3 И говори Самуил на всичкия дом Израилев и рече: Ако се обръщате вие от все сърдце към Господа, махнете отсред вас чуждите богове и Астартите та пригответе сърдцата си към Господа, и нему самому служете; и ще ви избави от ръката на Филистимците.
4 Тогаз Израилевите синове махнаха Ваалимите и Астартите та служиха на самаго Господа.
5 И рече Самуил: Съберете всичкия Израил в Масфа, и ще се помоля за вас Господу.
6 И събраха се в Масфа, и наляха вода и изляха пред Господа, и постиха през онзи ден, и рекоха там: Съгрешихме Господу. И съдеше Самуил Израилевите синове в Масфа.
7 И като чуха Филистимците че се събраха Израилевите синове в Масфа, възлязоха Филистимските войводи против Израиля. А Израилевите синове чуха, и уплашиха се от лицето на Филистимците.
8 И рекоха Израилевите синове Самуилу: Не премълчавай да викаш за нас към Господа Бога нашего за да ни избави от ръката на Филистимците.
9 И взе Самуил едно млечниче агне та го принесе цяло всесъжение Господу; и викна Самуил към Господа заради Израиля; и послуша го Господ.
10 И като приносяше Самуил всесъжението, приближиха се Филистимците да се бият с Израиля; и гръмна Господ с велик глас в онзи ден върх Филистимците и смути ги; и поразени бидоха пред Израиля.
11 И излязоха Израилевите мъже из Масфа та погнаха Филистимците, и поразиха ги до под Вет-хар.
12 Тогаз взе Самуил един камик та постави между Масфа и Сен, и нарече името му Евен-езер, и рече: До тука ни помогна Господ.
13 И смириха се Филистимците, и не дойдоха вече в пределите на Израиля; и ръката Господня беше против Филистимците във всичките дни Самуилови.
14 И градовете които бяха превзели Филистимците от Израиля дадоха се назад на Израиля, от Акарон до Гет; и освободи Израил пределите им от ръката на Филистимците. И беше мир между Израиля и Аморейците.
15 И съдеше Самуил Израиля във всичките дни на живота си.
16 И идеше всяка година та обхождаше Ветил, и Галгал, и Масфа, и съдеше Израиля по всичките тези места.
17 А възвращането му беше в Рама, защото домът му беше там, и там съдеше Израиля; там съгради и олтар Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31