Търсене в Библията онлайн
 
1 Царе 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И дойдоха Кириатиаримските мъже та възнесоха ковчега Господен, и донесоха го в Авинадавовия дом на хълма; и Елеазара сина му осветиха за да пази ковчега Господен.
2 И от който ден се положи ковчегът в Кириатиарим мина се много време, и станаха двадесет години, и всичкий дом Израилев въздишаше вслед Господа.
3 И говори Самуил на всичкия дом Израилев и рече: Ако се обръщате вие от все сърдце към Господа, махнете отсред вас чуждите богове и Астартите та пригответе сърдцата си към Господа, и нему самому служете; и ще ви избави от ръката на Филистимците.
4 Тогаз Израилевите синове махнаха Ваалимите и Астартите та служиха на самаго Господа.
5 И рече Самуил: Съберете всичкия Израил в Масфа, и ще се помоля за вас Господу.
6 И събраха се в Масфа, и наляха вода и изляха пред Господа, и постиха през онзи ден, и рекоха там: Съгрешихме Господу. И съдеше Самуил Израилевите синове в Масфа.
7 И като чуха Филистимците че се събраха Израилевите синове в Масфа, възлязоха Филистимските войводи против Израиля. А Израилевите синове чуха, и уплашиха се от лицето на Филистимците.
8 И рекоха Израилевите синове Самуилу: Не премълчавай да викаш за нас към Господа Бога нашего за да ни избави от ръката на Филистимците.
9 И взе Самуил едно млечниче агне та го принесе цяло всесъжение Господу; и викна Самуил към Господа заради Израиля; и послуша го Господ.
10 И като приносяше Самуил всесъжението, приближиха се Филистимците да се бият с Израиля; и гръмна Господ с велик глас в онзи ден върх Филистимците и смути ги; и поразени бидоха пред Израиля.
11 И излязоха Израилевите мъже из Масфа та погнаха Филистимците, и поразиха ги до под Вет-хар.
12 Тогаз взе Самуил един камик та постави между Масфа и Сен, и нарече името му Евен-езер, и рече: До тука ни помогна Господ.
13 И смириха се Филистимците, и не дойдоха вече в пределите на Израиля; и ръката Господня беше против Филистимците във всичките дни Самуилови.
14 И градовете които бяха превзели Филистимците от Израиля дадоха се назад на Израиля, от Акарон до Гет; и освободи Израил пределите им от ръката на Филистимците. И беше мир между Израиля и Аморейците.
15 И съдеше Самуил Израиля във всичките дни на живота си.
16 И идеше всяка година та обхождаше Ветил, и Галгал, и Масфа, и съдеше Израиля по всичките тези места.
17 А възвращането му беше в Рама, защото домът му беше там, и там съдеше Израиля; там съгради и олтар Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31