Търсене в Библията онлайн
 

Помощ за използването на Библия БГ

Библия БГ е светкавично бърза и удобна програма за търсене в Библията онлайн на български и английски език. Програмата включва три превода на Библията:
 • Превод от 1940 г, който е незначително осъвременена версия на превода от 1924 г.
 • Цариградски превод от 1871 г - вторият цялостен превод на Библията на български език след превода на Кирил и Методий от края на IX век, и първия превод на български език, близък до съвременния
 • Английски превод от 1611 г, направен под ръководството на крал Джеймс, известен под името Knig James Version
Програмата има две версии:
 • Библия БГ е настоящата програма, в която можете да търсите само докато сте в Интернет
 • Естир 2003 е програма, която можете да изтеглите на Вашия компютър и да работите, без да сте свързани в Интернет. В нея все още не е включен Цариградският превод от 1871 г и английският превод на крал Джеймс от 1611 г.
Указания за търсене в Библията

1. Търсени думи
Напишете една или няколко думи, които търсите в Библията, отделени с интервал.
Например:
Дух истина
Изберете начин на търсене, един или няколко превода и натиснете "Enter" или бутон "Търси!"

2. Начин на търсене
 • Всички форми на думата - намира стиховете от Библията, в които се срещат всички търсени думи независимо от окончанията им.
  Например: Дух истина - намира всички стихове, в които едновременно се срещат "Дух", "Духа", "Духът" и "истина", "истината".

 • Точна дума - намира стиховете от Библията, в които се срещат всички търсени думи точно както сте ги въвели.
  Например: Дух истина - намира всички стихове, в които едновременно се срещат "Дух" и "истина", но не и "Духът" и "истината".

 • Точна фраза - намира стиховете от Библията, в които се среща точната търсена фраза.
  Например: вяра надежда и любов - намира всички стихове, съдържащи фразата "вяра, надежда и любов".
3. Думи, които не се включват в търсенето
Търсачката не намира думи, състоящи се от една буква. Това обаче не се отнася за търсенето на точна фраза.

4. Главни и малки букви
Търсачката не прави разлика между главни и малки букви.
Например:
манна  и  МАнна
дават един и същ резултат.

5. Показване на резултатите
Намерените стихове се показват по реда им в Библията. Ако искате да видите цялата глава, която съдържа стиха, кликнете върху името на книгата, изписано над стиха. Ако искате да видите и други глави, изберете менюто "Библия" и отидете на желаната книга и глава.

Ако имате допълнителни въпроси, заповядайте в секцията "Мнения и въпроси".