Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 1 глава
×
1  2  3  4 
1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
2 до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].
3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,
4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),
5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,
6 което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;
8 който ни и извести за вашата любов в Духа.
9 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,
10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
11 подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;
13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота,
20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,
22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.
24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
25 на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
26 сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;
27 на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.
28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.
29 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.
Превод от 1940 г
1  2  3  4