Търсене в Библията онлайн
 
Филимон 1 глава
×
1 
1 Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон
2 и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.
4 Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,
5 като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всичките светии.
6 Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа.
7 Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.
8 Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,
9 пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,
10 ти се моля за моето чадо Онисима, когото родих в оковите си,
11 който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;
12 когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,
13 Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;
14 но без да зная твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.
15 Защото може би за това той да се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш за винаги,
16 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
17 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.
18 И ако те е в нещо онеправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка;
19 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.
20 Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.
21 Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.
22 А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.
23 Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,
24 също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.
25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.
Превод от 1940 г
1