Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 1 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота, -
1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
2 (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), -
2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.
3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
4 И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.
4 And these things write we unto you, that your joy may be full.
5 И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
6 Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.
6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.
7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.
8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
10 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.
10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5