Търсене в Библията онлайн
 
Авдий 1 глава
×
1 
1 Видение Авдиево.
Така говори Господ Иeова за Едом:
чухме известие от Господа,
И вестител се проводи при народите:
Станете, и да станем против него на бран.
2 Ето, направих те малък между народите;
Твърде си презрян.
3 Прелъстила тя е гордостта на сьрдцето ти,
Тебе който живееш в разселините на канарите,
Тебе на когото жилището е високо,
Който говориш в сьрдцето си:
Кой ще ме свали до земята?
4 Ако се възвисиш ти като орел,
И туриш гнездото си между звездите,
И от там ще те сваля, говори Господ.
5 Ако дойдеха крадци при тебе,
Ако разбойници през нощ
(Как биде изтребен ти!)
Не щяха ли да грабнат което бе доволно за тях?
Ако гроздоберци дойдеха при тебе,
Не щяха ли да оставят пабирък?
6 Как се издири Исав!
Откриха се скришниците му!
7 Всичките мъже на съюза ти
Изпратиха те до предела ти:
человеците, които бяха в мир с тебе измамиха те
И се преукрепиха против тебе:
Които ядяха хляба ти туриха примка под тебе:
Няма разум в него.
8 В онзи ден, говори Господ,
Не ща ли да погубя и мъдрите от Едом
И благоразумието от гората на Исава?
9 И ратниците ти, Темане, ще се уплашат,
За да се изтреби с клане всеки человек от гората на Исава.
10 Заради неправдата към брата ти Якова
Ще те покрие срам,
И ще се изтребиш за всегда.
11 В деня в който стоеше ти отсреща,
В деня в който другородците завождаха в плен войската му,
И чужденците влязоха в портите му,
И хвърлиха жребие вьрх Ерусалим,
Беше и ти като един от тях.
12 Не трябваше обаче да гледаш
В деня на брата си,
В деня на отчуждението му;
Нито да се радваш за Юдините синове
В деня на загинването им;
Нито да велеречиш в деня на угнетението им.
13 Не трябваше да влезеш в портата на людете ми
В деня на бедствието им,
Нито да гледаш и ти в злощастието им
В деня на бедствието им,
Нито да туриш ръка върх имота им
В деня на бедствието им.
14 Нито трябваше да застанеш на разпътията
За изтребление на бежанците му,
Нито да предадеш останалите му
В деня на угнетението им.
15 Защото денят Господен е близу вьрх всичките народи:
Както си направилъ, ще бъде и на тебе:
Въздаянието ти ще се върне на главата ти.
16 Защото както вие пиехте на светата ми гора,
Така ще пият винаги всичките народи;
Ей, ще пият, и ще изсръбват,
И ще бъдат като че не са били.
17 А на гората Сион ще има спасение,
И ще е света;
И домът Яковов ще наследи наследията си.
18 И Якововът дом ще е огън,
И Иосифовът дом пламик,
А Исавовът дом като слама;
И ще се разпалят против тях и ще ги изпоядат;
И не ще да има остатък от Исавовия дом;
Защото Господ говори.
19 И южните ще наследят Исавовата гора,
И полянците, Филистимците:
И ще наследят нивите Ефремови и нивите Самарийски,
А Вениамин, Галаад;
20 И запленената тая войска на Израилевите синове
Ще наследи земята на Хананейците до Сарепта;
И запленените Ерусалимски които са в Сефарад
Ще наследят южните градове;
21 И ще възлязат избавители на гората Сион
За да съдят гората Исавова;
И царството ще е Господне.
Цариградски превод
1