Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Наум 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Пророчество против Ниневия: книга на видението на Наума Елкусеанина.
2 Ревнив е Бог, и отмъщава Господ:
Господ отмъщава и се гневи:
Господ ще отмъсти на противниците си,
И пази гняв против враговете си.
3 Господ е дълготърпелив и велик в крепост,
И никак няма да обезвини нечестивия:
Пътят Господен е във вихрушка и буря,
И облаци са прахът на нозете му.
4 Запрещава на морето и го суши,
И изсушава всичките реки:
Повенува Васан и Кармил;
И Ливанский цвят повенува.
5 Горите се колебаят от него,
И хълмовете се разтопяват;
А земята се движи от присътствието му,
Ей, вселенната, и всичките живеещи на нея.
6 Кой може да противостане пред негодуването му?
И кой може да устои в разпалението на гнева му?
Яростта му се излива като огън,
И скалите се съкрушават пред него.
7 Господ е благ, твърдел е в скърбен ден;
И познава надеещите се на него.
8 Но с наводнение което потопява
Ще направи скончание на мястото й,
И тъмнина ще прогони враговете му.
9 Що се съвещавате против Господа?
Той ще направи скончание:
Угнетение няма да нападне втори път.
10 Защото, като се сплитат като тръне,
И се опиват като пияници,
Ще се изнурят като суха слама.
11 От тебе излезе
Онзи който размишлява лукаво против Господа,
Съветник лукав.
12 Така говори Господ:
Ако и да са в благополучието си, още и мнозина,
Но ще бъдат посечени когато замине той:
Ако и да те оскърбих,
Няма вече да те оскърбя.
13 Защото сега ще съкруша хомота му от тебе,
И ще сломя узите ти.
14 И Господ даде заповед за тебе
че няма да се посее от името ти:
От дома на боговете ти ще изсека ваяните и леяните:
Ще го направя твой гроб, защото си безчестен.
15 Ето върху горите
Нозете на оногоз който благоговествува
И проповядва мир!
Празднувай, Юдо, праздниците си,
Отдай обричанията си;
Защото лошият няма да замине вече през тебе:
Съвсем се отсече.
Цариградски превод
1  2  3