Търсене в Библията онлайн
 
Наум 1 глава
×
1  2  3 
1 Пророчество против Ниневия: книга на видението на Наума Елкусеанина.
2 Ревнив е Бог, и отмъщава Господ:
Господ отмъщава и се гневи:
Господ ще отмъсти на противниците си,
И пази гняв против враговете си.
3 Господ е дълготърпелив и велик в крепост,
И никак няма да обезвини нечестивия:
Пътят Господен е във вихрушка и буря,
И облаци са прахът на нозете му.
4 Запрещава на морето и го суши,
И изсушава всичките реки:
Повенува Васан и Кармил;
И Ливанский цвят повенува.
5 Горите се колебаят от него,
И хълмовете се разтопяват;
А земята се движи от присътствието му,
Ей, вселенната, и всичките живеещи на нея.
6 Кой може да противостане пред негодуването му?
И кой може да устои в разпалението на гнева му?
Яростта му се излива като огън,
И скалите се съкрушават пред него.
7 Господ е благ, твърдел е в скърбен ден;
И познава надеещите се на него.
8 Но с наводнение което потопява
Ще направи скончание на мястото й,
И тъмнина ще прогони враговете му.
9 Що се съвещавате против Господа?
Той ще направи скончание:
Угнетение няма да нападне втори път.
10 Защото, като се сплитат като тръне,
И се опиват като пияници,
Ще се изнурят като суха слама.
11 От тебе излезе
Онзи който размишлява лукаво против Господа,
Съветник лукав.
12 Така говори Господ:
Ако и да са в благополучието си, още и мнозина,
Но ще бъдат посечени когато замине той:
Ако и да те оскърбих,
Няма вече да те оскърбя.
13 Защото сега ще съкруша хомота му от тебе,
И ще сломя узите ти.
14 И Господ даде заповед за тебе
че няма да се посее от името ти:
От дома на боговете ти ще изсека ваяните и леяните:
Ще го направя твой гроб, защото си безчестен.
15 Ето върху горите
Нозете на оногоз който благоговествува
И проповядва мир!
Празднувай, Юдо, праздниците си,
Отдай обричанията си;
Защото лошият няма да замине вече през тебе:
Съвсем се отсече.
Цариградски превод
1  2  3