Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Йоаново 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1 
1 Аз Старец възлюбленому Гаию, когото наистина любя:
2 Възлюблене, молитствувам във всичко да благоуспеваш и да си здрав както благоуспева душата ти.
3 Защото много се възрадвах когато дойдоха братята и свидетелствуваха за твоята истина, както ти ходиш в истината.
4 По-голема радост немам от това, да слушам че чадата ми ходят в истината.
5 Възлюблене, верно вършиш каквото правиш на братята и на чужденците;
6 Които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов, и които ако предизпратиш достойно Богу добре ще сториш.
7 Защото за неговото име излезоха без да вземат нищо от езичниците.
8 Ние прочее длъжни сме да приимаме таквизи за да сме спомощници на истината.
9 Писах до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува в тех, не ни приима.
10 За това, ако дойда, ще напомня за неговите дела които прави като блядослови против нас с лоши думи; и като не е доволен с това, не само той не приима братята, но възпира и тези които искат да ги приимат, и от църквата ги пъди.
11 Възлюблене, не подражавай злото, но доброто. Който прави добро от Бога е; а който прави зло не е видел Бога.
12 За Димитрия се добро свидетелствува от всички и от самата истина; а свидетелствуваме още и ние, и знаете че нашето свидетелство е истинно.
13 Много имах да пиша, но не ща да ти пиша с мастило и перо;
14 а надея се скоро да те видя, и ще поговорим уста с уста. Мир тебе. Поздравяват те приятелите: поздрави приятелите по име.
Цариградски превод
1