Търсене в Библията онлайн
 
3 Йоаново 1 глава
×
1 
1 Аз Старец възлюбленому Гаию, когото наистина любя:
2 Възлюблене, молитствувам във всичко да благоуспеваш и да си здрав както благоуспева душата ти.
3 Защото много се възрадвах когато дойдоха братята и свидетелствуваха за твоята истина, както ти ходиш в истината.
4 По-голема радост немам от това, да слушам че чадата ми ходят в истината.
5 Възлюблене, верно вършиш каквото правиш на братята и на чужденците;
6 Които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов, и които ако предизпратиш достойно Богу добре ще сториш.
7 Защото за неговото име излезоха без да вземат нищо от езичниците.
8 Ние прочее длъжни сме да приимаме таквизи за да сме спомощници на истината.
9 Писах до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува в тех, не ни приима.
10 За това, ако дойда, ще напомня за неговите дела които прави като блядослови против нас с лоши думи; и като не е доволен с това, не само той не приима братята, но възпира и тези които искат да ги приимат, и от църквата ги пъди.
11 Възлюблене, не подражавай злото, но доброто. Който прави добро от Бога е; а който прави зло не е видел Бога.
12 За Димитрия се добро свидетелствува от всички и от самата истина; а свидетелствуваме още и ние, и знаете че нашето свидетелство е истинно.
13 Много имах да пиша, но не ща да ти пиша с мастило и перо;
14 а надея се скоро да те видя, и ще поговорим уста с уста. Мир тебе. Поздравяват те приятелите: поздрави приятелите по име.
Цариградски превод
1